REKLAMA

Publikujemy porządek obrad sesji Rady Powiatu. Będzie też o poszerzeniu Rzeszowa!

RZESZÓW. 18 marca (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Centrum Aktywizacji Zawodowej przy ul. Batalionów Chłopskich 7 w Rzeszowie odbędzie się sesja rady powiatu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Informacja dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej:
– Dyrektora ZOZ Nr 2 w Rzeszowie,
– Dyrektora SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie.
3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2014 i wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2015.
4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego polegającej na likwidacji gminy Krasne poprzez włączenie jej do miasta Rzeszowa.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Powiatu Rzeszowskiego polegającej na likwidacji gminy Trzebownisko poprzez włączenie jej do miasta Rzeszowa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2015 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
10. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji i wyk onania uchwał Rady Powiatu.
11. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13. Zamknięcie sesji.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

rzeszow

11-03-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)