REKLAMA

Przez bezpieczeństwo na uczelnię. Ważny dzień dla przyszłych studentów

RZESZÓW / PODKARPACIE. 118 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego Podkarpacia bierze dziś udział w finale I Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie. W walce o indeks WSPiA i cenne nagrody rzeczowe uczniowie będą musieli rozwiązać test złożony z 30 pytań oraz odpowiedzieć na 1 zagadnienie problemowe.

f

foto: www.rzeszow.pl

Konkurs po raz pierwszy zorganizowała WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa pod patronatem Wojewody, Marszałka i Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Uczestnicy finału I Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie wyłonieni zostali spośród prawie 400 uczniów, którzy zgłosili się do I etapu rozgrywki. Byli to uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z 9 podkarpackich miastach, w których działa prowadzona przez WSPiA Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa. Aby przejść do finału musieli zdobyć ponad 24 punkty w teście złożonym z 30 pytań z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz zagadnień dotyczących prawa, kryminalistyki i kryminologii.

II etap konkursu (Finał) odbędzie się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 8 grudnia 2016 r. podzielony zostanie na dwie części. W pierwszej wszyscy zakwalifikowani uczniowie będą musieli rozwiązać test złożony z 30 pytań. Na odpowiedzi będą mieli 30 minut. Do części II zakwalifikuje się 30 uczestników, którzy uzyskają największą liczbę punktów z testu. W tej części Konkursu uczniowie będą udzielać pisemnej odpowiedzi na 1 zagadnienie wybrane z zestawu 3 pytań problemowych. Maksymalnie mogą zdobyć 5 punktów.

Jest o co walczyć

Nagrodami w I Podkarpackim konkursie Wiedzy o Bezpieczeństwie są bezpłatne studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej na studia oraz bezpłatne miejsce w Zespole Mieszkań Uczelnianych WSPiA przez cały okres studiów (od I do VI miejsca). Uczniowie, którzy zajmą miejsca od VII do X, otrzymają tablety.

Do udziału w konkursie uczelnia zaprosiła wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych w tym wielu uczniów klas mundurowych. Konkurs w dwóch etapach ma wyłonić osoby z najlepszą wiedzą z zakresu problematyki bezpieczeństwa i prawa.

Aby wygrać I Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych muszą wykazać się wiedzą na temat szeroko pojmowanej problematyki bezpieczeństwa w tym m.in. zasad ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, systemu instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Powinni znać podstawy prawne ścigania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz podstawową wiedzę z zakresu kryminalistyki i kryminologii. Tematyka konkursu obejmuje także zagadnienia z obszaru podstaw ustroju RP, instytucji państwowych, instytucji Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych w odniesieniu do zadań zapewnienia bezpieczeństwa.

Organizatorem I Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie jest WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Konkurs odbywa się pod patronatem Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Konkurs

Podkarpacki Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie organizowany jest po raz pierwszy przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Celem Konkursu jest szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych postaw patriotycznych, popularyzacja wiedzy na temat systemu obronności RP i obowiązków instytucji i obywateli w tym zakresie. Konkurs będzie także promował umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych, edukację obywatelską oraz wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa związanych z bezpieczeństwem. Tematyka i zagadnienia Konkursu oparte są na programie realizowanym podczas zajęć w ramach Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa.

Konkurs organizowany jest w ramach realizowanego przez WSPiA od kilku lat programu edukacyjno-badawczy „Bezpieczna Przyszłość”. Przedsięwzięcie to jest także jedną z wielu form działalności, istniejącej od 2010 r. Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa prowadzonej przez WSPiA, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, we współpracy z Podkarpackim Kuratorem Oświaty. Słuchaczami Akademii jest obecnie około 1200 uczniów z 70 szkół ponadgimanzjalnych, zlokalizowanych w 9 największych miastach województwa podkarpackiego. Należy dodać, że PMAPiB jest jedynym w Polsce takim przedsięwzięciem edukacyjnym.

Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie www.wspia.eu

źrodło: www.rzeszow.pl

08-12-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

przez-bezpieczenstwo-na-uczelnie-wazny-dzien-dla-przyszlych-studentow