REKLAMA

Przewóz kabotażowy – co to jest, jakie są wymagania i możliwości?

Można śmiało rzec, że przewóz kabotażowy coraz bardziej zyskuje na popularności, gdyż polskie firmy spedycyjne upatrują w nim sposobów na efektywniejsze wykorzystanie czasu pracy podczas świadczenia transportów międzynarodowych a tym samym na zwiększenie dzięki temu swoich wpływów. Pomimo tego, że jest to naprawdę korzystne rozwiązanie, to związane są z nim pewne wymagania. Dopiero po ich spełnieniu możemy mówić o rzeczywistych możliwościach i korzyściach dla przewoźników. Prześledźmy więc obowiązujące przepisy, by rozwiać wszelkie wątpliwości związane z tematem transportu kabotażowego.

Czym jest przewóz kabotażowy?

Samo pojęcie kabotażu wzięło się od nazwiska włoskiego podróżnika, żeglarza i odkrywcy Giovanniego Cabota. Żyjąc w XV wieku za cel postawił on sobie odkrywanie kolejnych lądów, jednak przemieszczając się przy tym wyłącznie wzdłuż wybrzeży poszczególnych lądów. Robił to w formie żeglugi przybrzeżnej pomiędzy portami leżącymi w obrębie tego samego państwa.

Przewóz kabotażowy jest natomiast zarobkowym transportem towaru pomiędzy danymi punktami odbioru, które znajdują się w odrębnym państwie niż kraj, w którym wykonujący transport przewoźnik ma zarejestrowaną działalność gospodarczą. Chcąc podać przykład, można przytoczyć tu sytuację, gdy polski przewoźnik realizuje zlecenie transportu w Czechach, jednocześnie mając siedzibę oraz pojazd zarejestrowany w Polsce.


Profesjonalny blog dla kierowców

https://rozliczkierowce.pl/ekspert-radzi

Mówiąc o kabotażu bierzemy pod uwagę fakt, że jest to usługa o charakterze tymczasowym, świadczona jest pojazdem zarejestrowanym poza krajem wykonywania kabotażu- przy czym na terenie Unii Europejskiej może wykonywać go przewoźnik, którego pojazdy zarejestrowane są w innych państwach członkowskich wspólnoty lub na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego a ładunki nie są ani przedmiotem handlu zagranicznego, ani spedycji międzynarodowej.

Przewóz kabotażowy – podstawa prawna

Kwestie przewozu kabotażowego regulowane są w głównej mierze przez przepisy unijne, które określają wspólne zasady dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych- jest to przede wszystkim Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z 2009 roku. Rozporządzenia krajowe natomiast doprecyzowują powyższy dokument.

Wymagania oraz możliwości przewozu kabotażowego

Przewozy kabotażowe mogą być wykonywane przez każdego przewoźnika wykonującego drogowy i zarobkowy przewóz rzeczy. Wymagane jest, by posiadał działalność zarejestrowaną w takiej formie a także licencję transportową na przewozy międzynarodowe. Jeśli natomiast kierowca jest obywatelem państwa trzeciego, to musi on posiadać dodatkowo świadectwo kierowcy.

Kabotaż odbywa się po dostarczeniu ładunku w ramach właściwego przewozu międzynarodowego, przy czym musi być on wykonany tym samym pojazdem, którym dostarczono pierwotny towar a gdy był to zespół pojazdów, to tym samym pojazdem silnikowym. Dodatkowo należy mieć na uwadze, że możliwe jest wykonanie maksymalnie trzech transportów o charakterze kabotażowym w obrębie jednego państwa członkowskiego a ostatni rozładunek musi mieć miejsce w ciągu 7 dni od czasu dokonania ostatniego rozładunku międzynarodowego.

Jak prawidłowo powinien wyglądać transport kabotażowy? Przed jego rozpoczęciem przewoźnik wjeżdża na terytorium danego kraju z załadunkiem, po czym dostarcza towary, które przewozi w ramach przychodzącego ruchu międzynarodowego. Przed pierwszym rozładunkiem towaru wywiezionego do państwa przyjmującego transport niedozwolony jest natomiast żaden doładunek na terenie innego kraju, niż kraj przewoźnika. Rozpoczęcie przewozu kabotażowego może nastąpić nie wcześniej, jak chociażby po częściowym rozładunku towaru przewiezionego na teren państwa członkowskiego.

Wymagana dokumentacja w przewozie kabotażowym

W celu możliwości poświadczenia- w przypadku ewentualnej kontroli- stosowania unijnych przepisów dotyczących takiej formy przewozu, wykonując przewóz kabotażowy należy dla każdego z nich posiadać odpowiednie, wymagane prawnie dokumenty. Jest to przede wszystkim list CMR, dotyczący przewozu międzynarodowego na teren państwa członkowskiego a także listy przewozowe lub dokumenty im odpowiadające. Zgodnie z przytaczanym wcześniej rozporządzeniem są to jedyne wymagane dokumenty. Niemniej należy pamiętać, że organy kontrolne mogą żądać od nas okazania także innych dokumentów, które wynikają z pozostałych przepisów prawa o transporcie drogowym. Może to być zarówno wydruk z tachografu a nawet mogą zostać wzięte pod uwagę umowy czy faktury potwierdzające wykonanie przewozu międzynarodowego.

Dokumenty te muszą zawierać co najmniej takie informacje jak: nazwę, adres oraz podpis nadawcy i przewoźnika; nazwę i adres odbiorcy wraz z datą dostawy i podpisem odbiorcy poświadczającym jej wykonanie; miejsce i datę odbioru towaru a także miejsce jego przeznaczenia; charakter przewożonego towaru, metodę zapakowania a w przypadku towarów niebezpiecznych ich nazwę, ilość, oznaczenie; numer rejestracyjny pojazdu.

Kary za nieprzestrzeganie zasad kabotażu

W przypadku niedostosowania się przewoźnika do zasad transportu kabotażowego określonego prawem, grożą surowe kary. Przewoźnik może stracić licencję na wykonywanie przewozów międzynarodowych na terenie wspólnoty, świadectwo kierowcy lub ubezpieczenie kabotażowe. Może nastąpić również cofniecie wpisów w licencji wspólnotowej a także nałożona kara grzywny, w wysokości nawet 20 tysięcy euro.

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

06-03-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook