REKLAMA

Przekraczasz granicę ukraińsko-polską? Sprawdź co możesz przewieźć!

POLSKA / PODKARPACIE. Krajowa Administracja Skarbowa wyjaśnia, że wprowadzony rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2023 r. zakaz przywozu z Ukrainy produktów rolnych, nie dotyczy produktów przywożonych przez podróżnych na własne potrzeby.

Ilość takich produktów nie może jednak wskazywać na ich przywóz w celach handlowych.
Jednocześnie przypominamy, że ze względu na ryzyko wprowadzenia chorób do Unii Europejskiej (UE), przywóz spoza UE żywności pochodzenia zwierzęcego (produkty mięsne i mleczarskie) w dalszym ciągu jest objęty ścisłą reglamentacją.

Surowe procedury prawne w tym zakresie zostały wprowadzone rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 2122/2019 z dnia 10 października 2019 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w odniesieniu do niektórych kategorii zwierząt i towarów zwolnionych z kontroli urzędowych w punktach kontroli granicznej i w odniesieniu do określonych kontroli bagażu osobistego pasażerów i małych przesyłek towarów wysyłanych do osób fizycznych i nieprzeznaczonych do wprowadzenia do obrotu oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011.

Więcej informacji na temat zasad przewozu żywności pochodzenia zwierzęcego na podatki.gov.pl

Przywóz produktów rolnych z Ukrainy przez podróżnych

źródło: Ministerstwo Finasów/ Krajowa Administracja Skarbowa

19-04-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)