REKLAMA

Przed nami V sesja Sejmiku Województwa. Zobacz porządek obrad

RZESZÓW / PODKARPACIE. Już w najbliższy poniedziałek (23 lutego) w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego odbędzie się V sesja V kadencji Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Sesja rozpocznie się o godz. 10.00. Poniżej publikujemy porządek obrad.

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu IV sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Kolegium Nauczycielskiego im. Aleksandra Fredry w Przemyślu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Dębicy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Leżajsku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Nisku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ropczycach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zamiaru podpisania Porozumienia o współpracy między Województwem Podkarpackim, Krajem Koszyckim, Krajem Preszowskim oraz Komitatem Borsod-Abaúj-Zemplén na rzecz budowy korytarza transportowego Via Carpatia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – gr. Państwa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących własność Województwa Podkarpackiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca Pio w Przemyślu na przedłużenie umowy najmu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2014/2015.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2015 w województwie podkarpackim.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego jednostce samorządu terytorialnego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015 – 2025.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/15/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2015 rok.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2015 r.
23. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego w roku 2014.
24. Raport roczny z realizacji strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2020” (synteza).
25. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (stan na koniec IV kwartału 2014 roku).
26. Informacja dotycząca stanu wdrażania działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013” w Województwie Podkarpackim (stan na koniec 2014 roku).
27. Sprawozdanie roczne z realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 za rok 2014.
28. Sprawozdanie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z realizacji Planu Działania na lata 2014-2015 w Województwie Podkarpackim za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
29. Sprawozdanie z wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz przyjmowanych osób i delegacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
30. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
31. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji w okresie od 16 stycznia 2015 r. do 6 lutego 2015 r.
32. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na III sesji w dniu 29 grudnia 2014 r.
33. Interpelacje i zapytania radnych.
34. Wnioski i oświadczenia radnych.
35. Zamknięcie sesji.

 sejmik

foto: archiwum Rzeszow24.pl

20-02-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

przed-nami-v-sesja-sejmiku-wojewodztwa-zobacz-porzadek-obrad