REKLAMA

Praktyczne rozwiązania dla bezpiecznej szkoły na rok 2020/2021

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny:

 • częste mycie rąk,

 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust,

 • obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki,

 • regularne mycie i dezynfekcja pomieszczeń szkoły.

 • uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek, ale w miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

klasa

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego zawierające szczegółowe zalecenia związane z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem i dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, a także postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły. TUTAJ

Q&A – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w związku z powrotem uczniów do szkół i placówek 1 września 2020 r. TUTAJ

Rekomendacje Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla szkół na rok szkolny 2020/2021

WEJŚCIE/ WYJŚCIE Z PLACÓWEK

 • W miarę możliwości korzystać z co najmniej dwóch wejść/ wyjść z placówki w celu sprawnej komunikacji uczniów i personelu szkoły

 • Dystrybutory ze środkiem dezynfekcyjnym umieszczone przy każdym wejściu/wyjściu ze szkoły

 • Kontrola osób wchodzących i wychodzących z placówki przez wyznaczonych pracowników szkoły (ograniczeni ruchu osób na terenie szkoły w tym osób postronnych)

KLASY LEKCYJNE

 • Systematyczne wietrzenie sali lekcyjnych w czasie przerw, a w razie konieczności częściej

 • Systematyczna dezynfekcja powierzchni dotykowych przez wyznaczoną osobę z personelu szkoły

W miarę możliwości:

 • Zachowanie dystansu ok. 1,5 m pomiędzy stanowiskami uczniowskimi podczas prowadzenia zajęć lub rozważenie wyposażenia stanowisk uczniowskich w przyłbicę dla każdego ucznia/ nauczyciela

 • Przypisanie sali lekcyjnej do jednej klasy lub określonych klas

 • Częstsza dezynfekcja powierzchni dotykowych w klasopracowniach tematycznych

 • Organizowanie zajęć z wychowania fizycznego na świeżym powietrzu w możliwie najdłuższym okresie czasu, stosownie do warunków atmosferycznych.

PRZESTRZENIE WSPÓLNE

 • Systematyczna dezynfekcja powierzchni dotykowych przez wyznaczoną osobę z personelu szkoły

 • Podczas przerw międzylekcyjnych, przy braku możliwości zachowania dystansu ok. 1,5 m należy rozważyć stosowanie masek zarówno przez uczniów jak i personel szkoły

 • Przy dużym zatłoczeniu korytarzy szkolnych podczas przerw międzylekcyjnych należy udostępnić uczniom klasy lekcyjne z jednoczesnym obowiązkiem wietrzenia pomieszczeń

 • W stołówkach szkolnych zaleca się opracowanie harmonogramu zmianowego wydawania posiłków, z uwzględnieniem grup klasowych

Obowiązkowe

 • Zabezpieczenie stałej dostępności środków do utrzymania higieny osobistej w sanitariatach szkolnych,

 • Środki dezynfekcyjne przy wejściu do szkoły, przed salą gimnastyczną, w ciągach komunikacyjnych oraz na świetlicy i przy wejściu do stołówki.

Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rzeszowie

Autor: Amelia Krupik

16-09-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)