REKLAMA

POWÓDŹ. Wiele podkarpackich rodzin straciło swój dobytek!

RZESZÓW / PODKARPACIE. W poniedziałek w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie powodzi. Do tej pory ośrodki pomocy społecznej zgłosiły wnioski na pilne potrzeby dla 1024 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi.

Przechwytywanie_170
Foto: asp. sztab. Tomasz Flak z KP PSP w Przeworsku (26/27 czerwca 2020)

Przedmiotem poniedziałkowego posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego była analiza sytuacji, w jakiej znalazło się województwo w następstwie intensywnych opadów deszczu, które w krótkim czasie spowodowały wystąpienie z koryt cieków wodnych i potoków, powodując liczne, nagłe podtopienia.

Skutki dotknęły 7 powiatów – w piątkowych ulewach ucierpiały powiaty: przeworski, przemyski, rzeszowski oraz łańcucki, natomiast w sobotnich: jasielski, krośnieński i brzozowski. Podtopionych zostało kilkaset budynków i obiektów, w tym mieszkalnych, gospodarczych oraz użyteczności publicznej. Wystąpiły szkody w infrastrukturze drogowej i mostowej. Łącznie na terenie podkarpackiego regionu wodnego doszło też do blisko 180 uszkodzeń infrastruktury wodnej. Trwa identyfikacja szkód.

Działaniami objęto 7 powiatów, 29 miejscowości. Do chwili obecnej otrzymaliśmy prawie 2 tysiące zgłoszeń. Łącznie w działaniach przeciwpowodziowych wzięło udział ponad 1000 strażaków zawodowych i ponad 10 500 strażaków ochotników.  Dodatkowo Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zadysponował trzy kompanie przeciwpowodziowe z województw małopolskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego. Łącznie ewakuowaliśmy 155 mieszkańców. W tej chwili koncentrujemy się na działaniach porządkowych, pompujemy wodę z budynków, udrażniamy przepusty, szczególnie w okolicach mostów, jesteśmy w pełnej gotowości – podkreślił komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Andrzej Babiec.

Łącznie w akcji przeciwpowodziowej bierze też udział ponad 500 żołnierzy oraz 74 jednostki sprzętu wojskowego. Na wniosek wojewody podkarpackiego 26 czerwca do ministra obrony narodowej, aktywowane zostało Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe „PODKARPACIE”.

Zespoły zadaniowe wojsk inżynieryjnych realizowały zadania ewakuacji ludzi i sprzętu, udrażniania szlaków komunikacyjnych oraz odbudowy zniszczonej infrastruktury, w ścisłej współpracy z jednostkami samorządowymi w poszkodowanych miejscowościach. Od samego początku w akcji uczestniczą wojska obrony terytorialnej, realizując zadania wsparcia lokalnej społeczności w poszkodowanych rejonach.

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podkreśliła, że pomoc dla poszkodowanych rodzin została uruchomiona niezwłocznie. W sumie wojewoda otrzymała już – na podstawie dwóch decyzji Ministra Finansów – łączną kwotę 8 922 000 złotych zabezpieczenia finansowego z przeznaczeniem na pierwsze pilne potrzeby dla poszkodowanych osób w wyniku ulewnych deszczy i powodzi.

Do tej pory miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej złożyły do wojewody podkarpackiego wnioski na łączną kwotę 5 990 000 złotych dla 1 024 rodzin. Wszystkie zgłoszone kwoty zostały pozytywnie zweryfikowane, a środki przelane na konta gmin. W tej chwili lokalne samorządy powołują komisje, które będą szacować straty, aby mogły być uruchamiane kolejne zasiłki w kwocie do 200 tysięcy złotych na remont budynków, które zostały zniszczone podczas powodzi.

Źródło: PUW w Rzeszowie

Foto: asp. sztab. Tomasz Flak z KP PSP w Przeworsku (26/27 czerwca 2020)


29-06-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

powodz-wiele-podkarpackich-rodzin-stracilo-swoj-dobytek-3352-00r2kc