REKLAMA

POWIAT RZESZOWSKI. W Trzcianie powstanie Branżowe Centrum Umiejętności – Technika Weterynaryjna

RZESZÓW / PODKARPACIE. W dniu 9 października 2023 r. została podpisana umowa na realizację projektu pn. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa w dziedzinie technika weterynaryjna. Projekt będzie realizowany w ramach konkursu – Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU) realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs), w ramach komponentu A Odporność i konkurencyjność gospodarki Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

1-scaled_1

Bon na kwotę blisko 10-ciu milionów złotych odebrał w imieniu Powiatu Rzeszowskiego odebrał Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski.

Głównym celem projektu jest wparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży rolno-hodowlanej poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności z dziedziny technika weterynaryjna i przeszkolenie 200 uczestników, w tym 60 osób młodych, 120 osób dorosłych i 20 nauczycieli kształcenia zawodowego.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1. Nadbudowa i przebudowa składu opału o dwie kondygnacje dla potrzeb utworzenia i funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności;

2. Wyposażenie specjalistycznych pracowni: analityki szczegółowej i ogólnej, RTG/USG, rozrodu i inseminacji zwierząt, zoofizjoterapii i produkcji zwierzęcej, sal zabiegowych – czystej i brudnej;

3. Zagospodarowanie terenu otaczającego BCU, w tym m.in.: podłączenie do istniejącej infrastruktury – drogi dojazdowe, wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

4. Realizację działań w obszarze:

− edukacyjno-szkoleniowym;

− integrująco-wspierającym;

− innowacyjno-rozwojowym;

− doradczo-promocyjnym.

Powyższe działania realizowane będą przez Powiat Rzeszowski przy współpracy partnerów projektu, którymi są:

− Verus Związek Hodowców Zwierząt i Producentów Sektora Rolno-Spożywczego,

− Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o.,

− Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Wartość całkowita projektu: 11.957.880,09 PLN

Wartość dofinansowania: 9 999 922,78 PLN

Wkład własny Powiatu Rzeszowskiego: 1.957.957,31 PLN

Okres realizacji: 01.04.2023 r. – 30.06.2026 r.

źródło: Powiat Rzeszowski

zdjęcia: Powiat Rzeszowski

12-10-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)