REKLAMA

POWIAT RZESZOWSKI: Powstanie łącznik S19 z krajową “19”

RZESZÓW / PODKARPACIE. W środę 26 maja br. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację budowy i rozbudowy dróg powiatowych, które połączą odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe z drogą krajową nr 19. Całkowita wartość projektu to 28 milionów złotych. Ma być on ukończony w połowie czerwca 2023 roku.

powstanie-lacznik-drogi-ekspresowej-w-powiecie-rzeszowskim-za-ponad-28-milionow-zlotych-11
Foto (3): Starostwo Powiatowe w Rzeszowie

 

Umowa została zawarta pomiędzy powiatem rzeszowskim, a konsorcjum firm, które tworzą: PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna w Kraśniku – Lider konsorcjum oraz PBI WMB Sp. z o.o. w Sandomierzu – Partner.

Umowę podpisali – ze strony powiatu: Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, a w imieniu wykonawcy Ryszard Hadała Prezes Zarządu spółki z Kraśnika.

Nie ulega wątpliwości, że im lepsze jest połączenie dróg lokalnych z trasami międzynarodowymi, tym atrakcyjniejszy staje się region. Usuwanie barier w podróżowaniu i unowocześnianie infrastruktury transportowej to wymóg współczesnego świata. Inwestując w lokalną infrastrukturę nie myślimy lokalnie ale globalnie – mówił starosta rzeszowski Józef Jodłowski.

powstanie-lacznik-drogi-ekspresowej-w-powiecie-rzeszowskim-za-ponad-28-milionow-zlotych-0

 

Strategiczna inwestycja

Łącznik ekspresówki S19 od węzła Rzeszów – Południe z drogą krajową nr 19 ma mieć znaczący wpływ na komunikację samochodową w skali całego województwa. Stąd też podczas podpisania umowy obecni byli między innymi wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, pełniący obowiązki prezydenta Rzeszowa Marek Bajdak, a także samorządowcy z terenu powiatu.

Powiat rzeszowski, oprócz wspomnianego starosty Józefa Jodłowskiego, reprezentowali: wicestarosta Marek Sitarz, przewodniczący Rady Powiatu Rzeszowskiego Tomasz Wojton, skarbnik powiatu rzeszowskiego Danuta Gargała oraz członkowie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego: Tadeusz Pachorek i Jan Sieńko.

 

Zakres zamówienia obejmuje:

• Budowę jednojezdniowej drogi powiatowej o długości ok. 0,6 km;

• Rozbudowę jednojezdniowych dróg powiatowych nr 1388R i nr 1409R na długości ok. 1,4 km;

• Rozbudowę dróg powiatowych i gminnych na odcinkach dowiązania w niezbędnym zakresie;

• Budowę trzech jednopoziomowych skrzyżowań typu rondo;

• Rozbudowę jednego skrzyżowania jednopoziomowego na skrzyżowanie skanalizowane;

• Przebudowę lub budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, umożliwiających dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze;

• Budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych na długości ok. 3 km;

• Budowę ścieżek rowerowych na długości ok. 1,5 km;

• Budowę siedmiu zatok autobusowych w uzgodnionych lokalizacjach;

• Budowę oświetlenia drogowego oraz innych urządzeń i instalacji zapewniających prawidłowe użytkowanie drogi;

• Budowę urządzeń ochrony środowiska (ogrodzenie drogi na długości ok. 0,3 km – płotki ochronno-naprowadzające na długości ok. 0,6 km);

 • Budowę przepustów drogowych (pod zjazdami);

• Rozbiórkę istniejącego mostu zespolonego stalowo-żelbetowego na potoku Lubcza;

• Budowę nowego mostu na potoku Lubcza;

• Przeniesienie kolidującej z inwestycją istniejącej kapliczki przydrożnej;

• Przebudowę i budowę układu odwodnienia drogi odpowiadającego uwarunkowaniom terenowym;

• Przebudowę istniejącej infrastruktury zewnętrznej kolidującej z budową drogi (sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, gazociągów);

• Wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;

• Rozbiórkę urządzeń budowlanych i elementów zagospodarowania terenu kolidujących z projektowaną inwestycją (m.in. elementy dróg, przepusty, ogrodzenia, fundamenty);

• Inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takie jak wycinka i nasadzenia zieleni, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wzmocnienie podłoża gruntowego, rozbiórki wiat przystankowych itp.

 

Zakończenie prac za około 2 lata

powstanie-lacznik-drogi-ekspresowej-w-powiecie-rzeszowskim-za-ponad-28-milionow-zlotych-14

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 15 czerwca 2023 roku.

Inwestycja może zostać zrealizowana, ponieważ powiat rzeszowski uzyskał dofinansowanie w kwocie 14 958 711,08 zł. Wartość robót budowlanych to 23 231 847,81 zł, zaś całkowita wartość projektu 28 356 059,39 zł. Wartość dofinansowania robót budowlanych wynosi 12 864 035,20 zł.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, BIP ZDP w Rzeszowie

27-05-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)