REKLAMA

POWIAT RZESZOWSKI. Kolejna strategiczna inwestycja zakończona! (ZDJĘCIA)

POWIAT RZESZOWSKI. Kolejna strategiczna inwestycja zakończona! (ZDJĘCIA)

POWIAT RZESZOWSKI / PODKARPACIE. Końcem sierpnia 2023 roku zakończone zostaną prace przy I etapie rozbudowy łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ. Z samorządów uczestniczących w przedsięwzięciu największy ciężar finansowy przy realizacji inwestycji wziął na siebie Powiat Rzeszowski, który odpowiadał również za przygotowanie dokumentacji niezbędnej zarówno do prowadzenia prac, jak również zdobycia dofinansowania unijnego.

DSC_8489

Budowa łącznika była dla Powiatu dużym wyzwaniem, z którego wywiązaliśmy się jak najlepiej. Ogromna w tym zasługa pracowników starostwa i podległych jednostek, którzy przygotowywali i nadzorowali inwestycję od samego początku aż do jej zakończeniamówi starosta rzeszowski Józef Jodłowski.

Dzisiejsze (22 sierpnia 2023 r.) rozpoczęcie otwarcia łącznika zainaugurował Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski, który na wstępie powitał wszystkich gości wydarzenia, wśród których byli: Poseł na Sejm RP Andrzej Szlachta, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek wraz z Wiceprezydentem Miasta Rzeszowa Jolantą Kaźmierczak, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Karol Ożóg, Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec, Dyrektor Wydziału Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Marek Bajdak, Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Drogowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Zarząd Powiatu Rzeszowskiego, Radni Powiatu Rzeszowskiego na czele z Przewodniczącym Powiatu Rzeszowskiego Tomaszem Wojtonem, Wójtowie oraz Burmistrzowie z terenu powiatu rzeszowskiego, lokalni samorządowcy oraz Wykonawcy robót Dyrektor ds. technicznych Oddział Rzeszów STRABAG Maciejem Łukaszkiem oraz Dyrektorem ds. finansowych Oddział Rzeszów STRABAG Marcinem Michalewicz.

DSC_8477

Uroczystego poświęcenia dokonał Ks. Piotr Szczupak – Proboszcz Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zaczerniu.

O niezwykle istotnej roli jaką Powiat Rzeszowski odegrał przy budowie mówią fakty. To samorząd powiatowy przygotował i złożył wniosek o dofinansowanie dla projektu, przygotował i przeprowadził postępowania o udzielenie zamówień publicznych w zakresie wykonawstwa robót budowlanych i dokumentacji projektowej. Inwestycja była realizowana w szybkim tempie. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana 27.12.2018 r., 11.05.2021 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD), zaś umowa z z wykonawcą robót budowlanych, firmą STRABAG Sp. z o.o., została podpisana 22.03.2022 r. Niecałe półtora roku później prace dobiegają końca.

Powiat Rzeszowski odpowiadał za przygotowanie projektu: „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – Etap I”, który został wybrany do dofinansowania jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 44 574 817,12 PLN, zaś wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 14 764 543,40 PLN.

O tym, że największy ciężar finansowy przy budowie poniósł Powiat Rzeszowski świadczą cyfry. Przy wkładzie własnym 29 810 273,72 PLN, ponad 12 milionów złotych pochodziło z budżetu powiatowego, co stanowiło 26 procent budżetu inwestycji. Środki unijne stanowiły 34 procent, z budżetu miasta Rzeszowa – 25 procent, środki Gminy Trzebownisko – 6%, Gminy Głogów Małopolski – 5%, z budżetu Województwa Podkarpackiego – 4 procent.

Dodatkowo w celu realizacji powyższego projektu zostało Porozumienie zawarte w dniu 24.03.2021 r. z Prezydentem Miasta Rzeszowa w sprawie przejęcia prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu odcinkiem drogi powiatowej (dawnej drogi krajowej nr 9) na obszarze, który z dniem 01 stycznia 2021 roku został włączony do obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów.

DSC_8564

Głównym celem projektu była poprawa dostępności transportowej powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszów, poprzez rozbudowę łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ. Zakres prac był bardzo szeroki i obejmował:

– Rozbudowę drogi powiatowej;

– Budowę, rozbudowę i przebudowę skrzyżowań z drogami przecinającymi;

– Budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo rowerowych;

– Przebudowę/budowę przejść dla pieszych;

– Budowę zawrotki zapewniającej pełne skomunikowanie;

– Budowę/przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych zapewniających dostęp do terenów przyległych;

– Budowę zatok autobusowych

– Przebudowę i budowę odwodnienia drogi;

– Budowę/przebudowę urządzeń technicznych drogi;

– Przebudowę/budowę przepustów na przecinanych ciekach;

– Budowę elementów ochrony akustycznej, jeśli konieczność ich budowy będzie wynikać z uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

– Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

– Przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.

Powiat Rzeszowski stara się nadążać na nowymi oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców. Od momentu swego powstania systematycznie inwestuje w poprawę dostępności komunikacyjnej, nie tylko na poziomie lokalnym, ale także krajowym i międzynarodowym (…)mówił Starosta Rzeszowski.

źródło: Powiat Rzeszowski

zdjęcia: Powiat Rzeszowski


22-08-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)