REKLAMA

POSEŁ Krystyna Skowrońska: Na Podkarpaciu szpitale wojewódzkie 500 mln długu

Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu Posiedzenie nr 66 w dniu 16-11-2022 (2. dzień obrad) Retransmisja wypowiedzi 17. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2768 i 2790).

Poseł Krystyna Skowrońska:

Szanowna Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze!
Państwo Ministrowie! Chciałabym powiedzieć tak: jeżeli je zmniejszacie o 13 mld, przenosząc niektóre wydatki z budżetu do Narodowego Funduszu Zdrowia, to nie będzie to finansowanie 6% tego roku, tylko 4,3%, dlatego że N minus 2 lata do tyłu było 4,7%, teraz pomniejszone o środki poza budżetem to jest 4,3%. I żadne 7%. To jest normalnie statystyka w budżecie.

Mamy 3% na wojsko i poza budżetem jeszcze pieniądze na wojsko, a zatem będzie więcej na wojsko niż na nasze zdrowie z naszych kieszeni. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Długi szpitala, o czym mówiła pani poseł Senyszyn, to 20 mld. W roku 2015 wynosiły one 8 mld. Zwiększenie, dynamika wzrostu długu – 250%. (Dzwonek) Na Podkarpaciu, pan poseł sprawozdawca wie doskonale, szpitale wojewódzkie – 500 mln długu. Jeżeli mówimy również o tym, że państwo przenosicie te pieniądze, zwiększacie dług, zmniejszacie wydatki na ochronę zdrowia, to jeszcze jedna ciekawostka. Pan poseł sprawozdawca dzisiaj wniósł – ostatnie, pani marszałek – taką poprawkę, że będą przeznaczone skarbowe papiery wartościowe dla uczelni.

Nie otrzymaliśmy informacji, ile tych papierów wartościowych będzie, na jaką kwotę. Panie Ministrze! Na ile to będzie? 1 mld, 2 mld, 3 mld zł? Jak będą one dzielone i ile otrzyma Uniwersytet Rzeszowski? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

23-11-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)