REKLAMA

Politechnika Rzeszowska podpisała umowę z MPWiK (FOTO)

RZESZÓW / PODKARPACIE. Politechnika Rzeszowska podpisała porozumienie o współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Umowa ma na celu wykorzystanie możliwości i doświadczeń obu stron zmierzające do optymalnego współdziałania w zakresie zwiększenia wiedzy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Przechwytywanie3_12
Foto (3): Beata Motyka / Politechnika Rzeszowska

 

Umowę podpisali rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik i prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Marek Ustrobiński. Osobami odpowiedzialnymi za koordynację działań dotyczących współpracy są dr inż. Krzysztof Boryczko, prof. PRz, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury oraz Robert Potoczny, dyrektor ds. technicznych MPWiK.

Dla uczelni jest to ważne wydarzenie, ponieważ w ramach porozumienia będziemy chcieli wykorzystać nasze doświadczenie z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na potrzeby miasta i Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Kilkunastu naukowców z Politechniki Rzeszowskiej zajmuje się prowadzeniem badań z tego obszaru, mają oni ogromne doświadczenie w tym zakresie i obejmują swoją wiedzą cały obszar funkcjonowania MPWiK-u. Będziemy mogli więc służyć doświadczeniem swoich specjalistów, m.in. przy opracowywaniu lub modernizowaniu technologii stosowanych w MPWiK, tak aby były jak najtańsze i jak najbardziej wydajne z punktu widzenia jakości środowiska, które nas otacza, a które jest dla wszystkich bardzo ważne – powiedział rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Piotr Koszelnik.

Doświadczenie naszych pracowników w tym obszarze jest ogromne. Prowadzą oni badania naukowe, uczestniczą w konferencjach, publikują, co w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem pracowników MPWiK może przynieść wiele korzyści. Dla uczelni jest to bardzo ważne, ponieważ podczas ewaluacji będzie oceniany także wpływ działalności naukowej na społeczeństwo – dodał prof. Piotr Koszelnik.

Przechwytywanie1_13

 

Strony będą współpracować w zakresie zwiększenia wiedzy osób o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, opierając się na wspólnym pojmowaniu zadań w dziedzinie nauki o wodzie i ściekach, dążąc do wymiany doświadczeń w obszarach związanych z zapewnieniem skutecznej realizacji procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

Ich współpraca oprze się także na gospodarczym wykorzystaniu produkowanej wody oraz osadów z oczyszczalni ścieków i połączeniu w tym celu posiadanych potencjałów: wiedzy, doświadczenia i infrastruktury. Współpraca ta będzie miała na celu komercjalizację opracowanych produktów przez nadanie im cech odpowiadających potrzebom zainteresowanego przedsiębiorcy i uruchomienie ich produkcji.

Dążąc do podwyższenia poziomu wiedzy zawodowej i profesjonalnych umiejętności praktycznych oraz doskonalenia mechanizmów działalności w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, strony porozumienia będą organizować seminaria, wykłady, konferencje, szkolenia i inne formy kształcenia oraz inicjować prace naukowe i badawcze z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji będzie mogło korzystać z wiedzy i doświadczenia pracowników uczelni, specjalistów z zakresu nowoczesnych technologii uzdatniania, gromadzenia i transportu wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. Chcemy korzystać z nowych rozwiązań i nowych możliwości, a gwarantuje to współpraca z naukowcami z Politechniki Rzeszowskiej. W wielu obszarach naszej działalności występują różne problemy, które wymagają szybkich rozwiązań, więc współpraca z uczelnią jest niezbędna zarówno podczas codziennego funkcjonowania, jak i w ramach współpracy długofalowej, która pozwoli nam nadążać za nowoczesnością i obniżać koszty, tak aby nie obciążać zbytnio mieszkańców miasta – podkreślał Marek Ustrobiński, prezes zarządu MPWiK.

Większość kadry zarządzającej w MPWiK-u to absolwenci Politechniki Rzeszowskiej, którzy od wielu lat utrzymują stały kontakt z uczelnią i którzy od lat prowadzą współpracę z pracownikami uczelni. Dzisiaj ją po prostu formalizujemy, a porozumienie jest szansą na rozszerzenie tej współpracy – dodał Marek Ustrobiński.

Przechwytywanie2_30

 

Porozumienie ma również na celu podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników MPWiK oraz zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia studentów Politechniki Rzeszowskiej oraz efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez nich wiedzy i umiejętności.

Współpraca ta będzie realizowana przez: organizowanie i przeprowadzanie praktyk i staży dla pracowników MPWiK oraz studentów i absolwentów naszej uczelni, ustalanie tematyki prac dyplomowych, które mogłyby być realizowane w ramach współpracy z MPWiK, organizowanie wyjazdów studyjnych, warsztatów, sympozjów i wystaw, wymianę wizyt pracowników obu stron, prowadzenie prac badawczych pracowników MPWiK, studentów i doktorantów Politechniki Rzeszowskiej w tematach stanowiących zainteresowanie obu stron.

Prof. dr hab. inż. J. Sęp, prorektor ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem podkreślił, że to porozumienie jest przykładem ciągle rozwijającej się współpracy Politechniki Rzeszowskiej z miastem Rzeszów.

Mamy wiele przedsięwzięć, które w przyszłości mogą zaowocować ciekawymi projektami. Bardzo cieszy mnie to dzisiejsze porozumienie, które stanowi jeden z wielu przykładów współpracy z miastem – mówił Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp.

 

 

Źródło: Politechnika Rzeszowska / mat. prasowe

 

14-05-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym: