REKLAMA

Politechnika bogatsza o zaplecze naukowo-przemysłowe

RZESZÓW / PODKARPACIE. PZL Mielec/Sikorsky Aircraft i Politechnika Rzeszowska wraz z innymi uczelniami technicznymi tworzą Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe dla rozwoju technologii 3D

Rzeszów, 29 kwietnia 2015 – Polskie Zakłady Lotnicze Sp.  z o. o. i Politechnika Rzeszowska wraz z innymi uczelniami technicznymi podpisały porozumienie o utworzeniu Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego “Lot-Virtual-Lab”. Jego celem będzie tworzenie warunków dla rozwoju i efektywnego zastosowania konstrukcji i technologii 3D w wyrobach polskiego przemysłu lotniczego, jak również zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami technicznymi a przemysłem oraz wykorzystanie synergii tych środowisk.

Zawarte porozumienie jest wyrazem zrozumienia, zarówno ze strony uczelni, jak i PZL Mielec, co do potrzeby rozwoju współpracy uczelni technicznych z przedstawicielami krajowego przemysłu w zakresie projektowania 3D. Podstawowym celem porozumienia będzie realizacja projektu badawczo-rozwojowego pod roboczym tytułem “Rozproszone Laboratorium Rozszerzonej i Wirtualnej Rzeczywistości dla Potrzeb Przemysłu Lotniczego i Kosmicznego” (Lot-Virtual-Lab) w ramach Centrum Kompetencji „Droga w Przestrzeń” koordynowanego przez Politechnikę Rzeszowską we współpracy z Instytutem Autostrada Technologii i Innowacji (IATI).

IMG_1182

Utworzenie Konsorcjum wskazuje kierunek, w jakim powinny zmierzać wspólne działania polskich uczelni technicznych i przemysłu. W opinii przedstawicieli świata nauki i krajowego przemysłu, to jedyna szansa na podniesienie wydatków na badania i rozwój, które w Polsce nadal są jednymi z najniższych w Europie. Jak podaje raport Eurostatu (z listopada 2014),
w 2013 roku Polska wydała na projekty B+R 3,4 mld euro, czyli 0,87 % polskiego PKB. Tymczasem  średnia dla całej Unii Europejskiej była ponad dwukrotnie wyższa i wyniosła 2,02 %.
Pierwszymi sygnatariuszami porozumienia zostały Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu, oraz Politechnika Rzeszowska. Przystąpiły do niego również Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Politechnika Wrocławska.
Zgodnie z treścią podpisanego porozumienia strony zadeklarowały podjęcie wspólnych działań mających na celu zainicjowanie powstania zaplecza projektowego oraz tworzenia warunków dla rozwoju technologii 3D poprzez kształcenie przyszłych inżynierów, otwieranie pracowni dydaktycznych, jak również laboratoriów i inkubatorów, specjalizujących się w opracowaniach 3D. Dzięki tym działaniom możliwy będzie transfer wiedzy z uczelni bezpośrednio do przemysłu oraz skrócenie ścieżki implementacji dla nowych wdrożeń opracowanych na uczelniach.

IMG_1184

Technologie 3D to przyszłość branży lotniczej, dlatego szczególnie zależy nam na współpracy z jednostkami naukowymi w ich rozwijaniu. Podpisane dziś porozumienie pozwoli na usystematyzowanie i ukierunkowanie naszych wspólnych działań, tak by ich efekty były wymierne dla obu stron – powiedział Janusz Zakrecki, prezes Polskich Zakładów Lotniczych.

Podpisy pod porozumieniem złożyli Janusz Zakręcki, prezes PZL Mielec, oraz prof. Marek Orkisz, rektor Politechniki Rzeszowskiej. W ceremonii podpisania uczestniczył również Bogdan Ostrowski, Dyrektor Techniczny PZL Mielec oraz prof. Leonard Ziemiański, prorektor ds. nauki.

Powoływane dziś konsorcjum Lot-Virtual-Lab to duży krok naprzód we współpracy polskiego przemysłu ze światem nauki. To także kolejny następny krok w budowie w PZL Mielec światowej klasy centrum doskonalenia projektowania 3D, które już rozpoczęło swoją działalność. Jesteśmy dumni, że Sikorsky może być częścią tego projektu i wspierać go swoim doświadczeniem – powiedział Mike Ambrose, wiceprezes Sikorsky Aircraft ds. projektowania statków powietrznych.

Poza integracją środowiska naukowego z przemysłem, utworzenie konsorcjum „Lot-Virtual-Lab” oznacza również stworzenie nowych możliwości dla aktualnych i przyszłych studentów uczelni.

Realizacja projektu pozwoli na otwarcie drzwi krajowych firm branży lotniczej dla studentów, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę w zakresie projektowania 3D. Dzięki rozpoczętym działaniom studenci będą mieli szansę na udział w opracowaniu praktycznych rozwiązań dla przemysłu, jak również umożliwiony zostanie kontakt z inżynierami-praktykami – powiedział prof. Marek Orkisz, Rektor Politechniki Rzeszowskiej.

Dla przemysłu to z kolei naturalne tworzenie przyszłych kadr, z poszukiwanymi umiejętnościami projektowania 3D.
Inicjatywa jest otwarta na współpracę z innymi instytucjami, firmami i organizacjami, w szczególności z MSP zainteresowanymi projektowaniem i technologią 3D, innymi firmami świadczącymi usługi w zakresie konstrukcji i technologii 3D lub poszerzającymi swoją działalność o projektowanie 3D, producentami i dystrybutorami oprogramowania 3D, klastrami przemysłowymi, centrami transferu i inkubatorami przedsiębiorczości oraz stowarzyszeniami inżynierskimi i eksperckimi.

***
Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. − PZL Mielec to największy w Polsce producent statków powietrznych. Od 77 lat zakłady w Mielcu są fundamentem polskiej myśli lotniczej i prekursorem nowoczesnych rozwiązań dla Wojska Polskiego.
Firma posiada własne biuro konstrukcyjne, prowadzące działalność badawczo-rozwojową w zakresie innowacji technologicznych. Dzięki tej aktywności oraz rozszerzeniu działalności o produkcję helikopterów S-70i™ BLACK HAWK firma jest obecnie najbardziej zaawansowanym technologicznie przedstawicielem krajowego przemysłu lotniczego.

Strategiczny kierunek rozwoju spółki to innowacyjne technologie, obejmujące produkcję części i montaż statków powietrznych. Firma jest zaangażowana w projekt INNOLOT, koordynowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, który skupia się na takich obszarach jak: środowisko projektowania 3D, zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem, technologie przyrostowe i nanokompozyty.

Nowe kompetencje umożliwią zamianę, obecnie stosowanych konwencjonalnych metod produkcji, na bardziej wydajne, które pozwolą zredukować ilość roboczogodzin i wpłyną na obniżenie kosztów wytworzenia. Co z kolei będzie skutkować  wzrostem konkurencyjności firmy na rynku producentów statków powietrznych, a tym samym wzrostem znaczenia polskiej branży lotniczej i polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza jest największą w regionie wyspecjalizowaną uczelnią techniczną, która kształci około 17 000 studentów na 6 wydziałach: Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Budowy Maszyn i Lotnictwa, Chemii, Elektrotechniki
i Informatyki, Matematyki i Fizyki Stosowanej, Zarządzania.

Uczelnia to cieszący się międzynarodowym uznaniem ośrodek badawczy, współpracujący z szeregiem instytucji na całym świecie. Uczelnia dysponuje nowoczesnym sprzętem laboratoryjnym, niejednokrotnie unikalnym na skalę nie tylko kraju, ale i świata, który pozwala wykonywać skomplikowane badania na zlecenie przedstawicieli przemysłu. w Rzeszowie

IMG_1188

FOT. MARIAN MISIAKIEWICZ

30-04-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

politechnika-bogatsza-o-zaplecze-naukowo-przemyslowe