REKLAMA

Podział kompetencji w zarządzie województwa – kto pełni poszczególne funkcje?

Marszałek Władysław Ortyl podpisał w piątek zarządzenie, które określa podział kompetencyjny między członkami zarządu województwa. Kto do niego należy i czym będą się zajmowali jego członkowie?

img_0193_1

Foto: Archiwum Rzeszów24.pl

Marszałek Władysław Ortyl zajmie się pracą m.in. Departamentów: Promocji i Współpracy Gospodarczej, Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, Kontroli, Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, a także Biurem Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych, Audytu Wewnętrznego, Informacji o Funduszach Europejskich, Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych, Oddziału Programu POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020.

Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus będzie koordynowała funkcjonowanie Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości oraz Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Wicemarszałek Piotr Pilch ma nadzorować pracę Departamentów: Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, Edukacji, Nauki i Sportu a także jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa, Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie, Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji.

Maria Kurowska jako członek zarządu jest odpowiedzialna za Departament Ochrony Środowiska, Departament Rozwoju Regionalnego, Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie. Z kolei drugi z członków zarządu Stanisław Kruczek będzie odpowiadał za Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego, Departamentem Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego a także za wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Źródło: materiał nadesłany

01-12-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

podzial-kompetencji-w-zarzadzie-wojewodztwa-kto-i-jaka-funkcje-bedzie-pelnil-9924-kc2