REKLAMA

Podkarpacka bizneswoman. Pomoc i spore pieniądze na start

PODKARPACIE. Warsztaty, porady i prawie 40 tysięcy na rozpoczęcie działalności gospodarczej – z takiej możliwości rozwoju mogą skorzystać bezrobotne mieszkanki Podkarpacia w ramach “Kobiecego Puls Biznesu”.

PLAKAT

Wsparciem w ramach projektu objęte zostaną 84 osoby fizyczne – kobiety powyżej 29 roku życia, zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów KC, pozostające bez zatrudnienia, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym: kobiety 50+, kobiety długotrwale bezrobotne , kobiety niepełnosprawne.
W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:
1. Diagnoza indywidualnych potrzeb szkoleniowo – doradczych (2h).
2. Szkolenie: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą (27 h).
3. Warsztaty pisania biznes planu (22 h).
4. Indywidualne doradztwo biznesowe (6h/os).
5. Bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości 22 000,00 zł (jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozpoczęcie działalności gospodarczej).
6. Bezzwrotne finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 17 700,00 zł przez 12 miesięcy w tym: 1 750 zł/miesiąc przez 6 miesięcy oraz 1 200 zł/miesiąc przez kolejne 6 miesięcy.
7. Szkolenia i doradztwo specjalistyczne wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej.

Rekrutacja do Projektu trwa do 25.11.2016 r. Uczestniczkami projektu mogą być wyłącznie kobiety (osoby fizyczne), które:
– są powyżej 29 roku życia (tzn. na dzień przystąpienia do projektu mają ukończone 30 lat),
– zamieszkują (zgodnie z KC) woj. Podkarpackie,
– posiadają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo,
– znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym:
powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne,
– zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego,
– nie posiadały aktywnego wpisu do CEIDG oraz nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS oraz nie prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.
Za przynależność do określonej grupy docelowej są przyznawane dodatkowe punkty podczas rekrutacji (max.18p.) tj.:
• kobiety zamieszkujące na terenach wiejskich – 2p.
• kobiety posiadające min.3 dzieci w wieku do 18 r. życia – 3p.
• kobiety długotrwale bezrobotne – 1p.
• kobiety wchodzące/powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka – 4p.
• kobiety samotnie wychowujące min. 1 dziecko do 18 r. życia – 4p.
• kobiety powyżej 50 roku życia – 3p.
• kobiety posiadające staż pracy do 3 lat – 1p.
Kontakt:
Biuro projektu „KOBIECY PULS BIZNESU”
ul. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II – 4 piętro)
35-001 Rzeszów
woj. podkarpackie
tel.: 17 779 01 88
e-mail: cdsdotacje@wp.pl, kobietadotacje@amd-group.pl
Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

źródło: www.rzeszow.pl

22-11-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)