REKLAMA

PODKARPACIE. W bieżącym roku 3,5 mld zł wydano na politykę społeczną (WIDEO)

|

PODKARPACIE. W bieżącym roku 3,5 mld zł wydano na politykę społeczną (WIDEO)

RZESZÓW / PODKARPACIE. Ponad 3,5 miliarda złotych przeznaczono w tym roku na realizację zadań związanych z polityką społeczną w województwie podkarpackim. Działania w tym obszarze podsumowała w sobotę 18 grudnia br. wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Foto: PUW w Rzeszowie

Realizacja założeń polityki społecznej w naszym województwie nie odbiegała w 2020 roku od standardów, które zapewniamy przez ostatnie 5 lat. Na działania w tym zakresie przekazaliśmy kwotę ogromną – ponad 3,5 miliarda na realizację różnych programów służących wsparciu społecznemu. Na zadania w obszarze pomocy społecznej przeznaczono ponad 322 milionów złotych, natomiast sam obszar wsparcia rodziny to środki w wysokości 3,2 miliarda złotych  – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Wojewoda zwróciła uwagę na kilka aspektów wybranych programów rządowych. Jak podkreśliła, bardzo ważną kwestią jest funkcjonowanie domów pomocy społecznej, zwłaszcza w czasie epidemii. Poza zwykłymi kosztami utrzymania mieszkańców pojawiły się nadzwyczajne środki. W oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej umożliwiające podwyższenie dotacji celowej maksymalnie o 20%, z budżetu wojewody w 2020 roku przekazano dodatkowe środki w wysokości 6 milionów 630 tysięcy złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej w naszym regionie.

Ponadto, dzięki środkom pozyskanym z rezerwy celowej budżetu państwa w łącznej wysokości 6 milionów 44 tysięcy złotych, możliwe było wsparcie domów pomocy społecznej w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

Niezmiennie realizujemy oczywiście program Rodzina 500+. W tym roku to ponad 2 miliardy złotych przeznaczone dla 357 tysięcy dzieci. Średnio podkarpacka rodzina otrzymuje wsparcie rzędu 10 tysięcy 300 złotych rocznie – podkreśliła wojewoda.

Wojewoda dodała, że rodziny z dziećmi wspiera również program „Dobry start”. Świadczenie w wysokości 300 złotych przysługuje raz w roku na uczące się w szkole dzieci w wieku do ukończenia 20. roku życia lub 24. roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych, bez względu na dochód. Na realizację programu przeznaczono w tym roku kwotę prawie 79 milionów złotych dla 247 tysięy dzieci.

Wojewoda wspomniała także o programie, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w naszym regionie. Chodzi o „Posiłek w domu i w szkole”, z którego rocznie w naszym województwie korzysta około 80 tysięcy osób, z czego około 70 procent stanowią mieszkańcy obszarów wiejskich. Najliczniejsza grupa beneficjentów stanowią dzieci i młodzież – około 52 procent wszystkich korzystających. Roczne wydatki na jego  realizację wynoszą ponad 45 milionów złotych.

Po podsumowaniu działań w obszarze wsparcia społecznego, wojewoda Ewa Leniart podziękowała osobom, które w trudnym roku epidemii realizowały swoje zadania ustawowe związane z wdrażaniem programów i przekazywaniem środków finansowych. – Dziękuję pracownikom Wydziały Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a także pracownikom ośrodków pomocy społecznej gmin i powiatów. Dzięki Państwa zaangażowaniu wsparcie jest sprawnie realizowane również w czasie epidemii – powiedziała wojewoda.

 

Wsparcie w ramach pozostałych programów w 2020 roku:

– program MALUCH + , którego celem jest wsparcie finansowe dla tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

W bieżącym roku, w module 1a, 1 b i 3, zgodnie z wynikami ogłoszonymi przez Ministra Rodziny, Polityki Społecznej, wszystkim beneficjentom przyznano dofinansowanie adekwatne do złożonego zapotrzebowania.

W szczególności jednostki samorządu terytorialnego mają otrzymać:

 • W module 1a, dla gmin, gdzie nie funkcjonowały żłobki i kluby dziecięce – dla 7 nowych żłobków, z łączną liczbą 195 miejsc, kwotę 6,122 miliona złotych;
 • W module 1b, dla gmin posiadających już na swoim terenie placówki opieki, na zwiększenie liczby miejsc istniejących bądź utworzenie nowych placówek (w łącznie 11 instytucjach), dla 445 miejsc, przewidziano 6,297 miliona złotych.
 • Dla beneficjentów niepublicznych, na utworzenie 370 miejsc w 12 placówkach, przeznacza się w skali województwa kwotę 4,382 miliona złotych.
 • Na funkcjonowanie miejsc tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 roku przeznaczono kwotę dopłaty w wysokości 100 złotych na jedno miejsce miesięcznie.
 • W module 2 dla gmin na funkcjonowanie miejsc istniejących w liczbie 2 189 miejsc w 67 placówkach publicznych przeznaczono 150 złotych miesięcznie na jedno miejsce.
 • W module 4 – odpowiednio 2 827 miejsc w 106 placówkach niepublicznych, z dofinansowaniem 135 złotych na jedno miejsce obsadzone miesięcznie;

 

– realizacja ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

W 2020 roku wypłacono 190 świadczeń z tego tytułu oraz sfinansowano koszty obsługi zadania. Wydatki w tym zakresie wynoszą ponad 783 tysięcy złotych.

 Środki finansowe zagwarantowane w ramach Programu skierowane były również do środowiskowych domów samopomocy, w których przebywają osoby ze spectrum autyzmu lub sprzężonymi niepełnosprawnościami.

W 2020 roku przekazano środki finansowe na podwyższenie stawki utrzymania 640 uczestników w ŚDS z ww. niepełnosprawnościami na łączną kwotę ponad
3 milionów 900 tysięcy złotych;

 

– Program Wieloletni „Senior +” na lata 2015-2020

W ramach edycji 2020 roku łącznie na utworzenie nowych i funkcjonowanie już istniejących placówek Senior+ została przyznana dla województwa podkarpackiego dotacja
w wysokości 5 724 tysięcy złotych, w tym:

– na utworzenie 18 nowych placówek Senior+, dofinansowane na kwotę 2 856 tysięcy złotych.

– 48 placówek otrzymało dofinansowanie na funkcjonowanie (placówek utworzonych
w ramach Programu w latach wcześniejszych), na kwotę  2 868 tysięcy złotych.

 

– Program Opieka 75+, który ma na celu wsparcie finansowe samorządów gminnych w realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia.

 W 2020 roku zapotrzebowanie na środki finansowe w ramach Programu „Opieka 75+” złożyło 41 gmin z terenu województwa podkarpackiego. Wnioskowane dofinansowanie realizacji zadania w roku bieżącym wynosi 820 tysięcy złotych;

 

– Środki finansowe z budżetu wojewody podkarpackiego dla organizacji pozarządowych na wsparcie programów obejmujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku

W 2020 roku wojewoda podkarpacki przeznaczył 1 milion złotych dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie 3 programów obejmujących zadania z  zakresu pomocy społecznej, tj.:

 • na realizację zadań w zakresie prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – 30 000 złotych,
 • na realizację zadań z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych lub mających na celu aktywizację osób starszych roku – 770 000 złotych,
 • na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych – 200 000 złotych.

Źródło: PUW w Rzeszowie

19-12-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

podkarpacie-w-biezacym-roku-35-mld-zl-wydano-na-polityke-spoleczna-wideo-2999-00r2kc