REKLAMA

PODKARPACIE. Sejmik przyjął budżet województwa na 2021 rok (WIDEO)

RZESZÓW / PODKARPACIE. We wtorek 19 stycznia radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego przyjęli budżet na 2021 rok. Za głosowało 27 radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz PSL-u, przecie było 4 radnych Koalicji Obywatelskiej.

01_15

Foto: Tomasz Leyko / Biuro Prasowe UMWP

Najważniejszym elementem wtorkowej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego było głosowanie nad budżetem województwa, który przyjęto zdecydowaną większością głosów. Za zagłosowało 27 radnych, przeciw było tylko 4, jeden radny nie oddał głosu. Dochody województwa w 2021 zaplanowane zostały na kwotę 1 mld 191 mln złotych. Na dochody bieżące przeznaczono 912 mln złotych, a dochody majątkowe wyniosą 279 mln złotych.

Wydatki regionu samorząd województwa zaplanował w kwocie 1 mld 237 mln złotych. Wydatki bieżące wyniosą 741 mln złotych, a na wydatki majątkowe czyli inwestycje województwo planuje przeznaczyć 496 mln złotych.

Budżet reguluje funkcjonowanie samorządu, wyznacza kierunki działań, realizacji strategii, a my realizujemy już nową strategię województwa podkarpackiego, wskazuje źródła realizowania inwestycji i wreszcie nazywa po imieniu inwestycje, które w danym roku powstaną, zostaną rozpoczęte lub zakończone. To jest ważne dla gospodarki, dla tworzenia i utrzymania miejsc pracy, co jest szczególnie ważne w pandemii – mówił marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

Dla mnie ważne są inwestycje związane z poprawą komunikacji, nie tylko drogowej, ale także kolejowej, ruszyła bowiem ogromna inwestycja w Podkarpacką Kolej Aglomeracyjną. Za chwilę ruszą dalsze inwestycje infrastrukturalne. Ale równie ważne jest inwestowanie w ochronę zdrowia, edukację, współpraca z regionalnymi uczelniami, budowa Podkarpackiego Centrum Nauki – to są wszystko inwestycje, które w tym roku będą miały miejsce. Budżet jest bardzo dynamiczny i proinwestycyjny – dodał marszałek Ortyl.

Na inwestycje wieloletnie samorząd województwa planuje w 2021 roku wydać 384,4 mln zł. Prawie 247 mln złotych z tej kwoty zostanie przeznaczonych na 16 inwestycji na drogach wojewódzkich, w tym ponad 76 mln złotych na przebudowę drogi 895 na odcinku Solina – Myczków i drogi 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk.

Prawie 35 mln złotych kosztować będzie przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik, a kolejne miliony zmienią komfort podróżowania na wojewódzkich szlakach Jarosław – Bełżec, Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska. Ponad 20 mln złotych pochłonie budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 w Mielcu.

Na budowę Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej oraz zakupy i modernizacje pociągów województwo przeznaczy ponad 47 mln złotych.  Prawie 19 mln złotych przeznaczonych zostanie na dotacje celowe dla beneficjentów RPO WP, ponad 9 mln złotych zainwestowanych zostanie w kulturę, a kolejne 7 mln złotych w ochronę zdrowia.

Dziś przyjęliśmy uchwałę na podstawie której wydatkować będziemy w tym roku środki na różnego  rodzaju zadania. Dyskutowaliśmy jako radni nad budżetem i na poprzedniej sesji i na komisjach sejmikowych. Co roku przychodzi ten moment, kiedy po ciężkiej pracy, po burzy mózgów, po dyskusjach w czasie posiedzeń merytorycznych komisji, oraz na sesjach plenarnych, dochodzimy do konsensusu i uchwalamy budżet. Przyjęcie budżetu to jest symboliczny moment, choć oczywiście budżety samorządu nie są do końca sztywne, żyjemy w czasach kiedy widzimy, że nie wszystko jesteśmy w stanie perfekcyjnie przewidzieć – podkreśla przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

111 mln złotych samorząd województwa zaplanował na 2021 na inwestycje jednoroczne. Z tej kwoty prawie 27 mln złotych przeznaczonych zostanie na inwestycje w ochronę zdrowia, prawie 26 mln złotych wydanych zostanie na drogi wojewódzkie, a kolejne ponad 6 mln na inwestycje w kulturę.

Mówiąc o budżecie, marszałek Ortyl zwrócił uwagę na kwestię nowej perspektywy finansowej, w ramach której po raz kolejny region otrzyma ogromne środki rozwojowe.

Premier ogłosił konsultacje umowy partnerstwa dotyczącej przyszłych środków pomocowych. To są ogromne środki 1,6 mld euro w kwocie gwarantowanej plus możliwość zdobycia dodatkowych środków  z rezerwy, co powoduje, że kwota ta mogłaby być porównywalna z tą , którą mamy w obecnej perspektywie. Wkład własny jest nam potrzebny do realizacji przyszłych projektów, już teraz o tym myślimy – zaznaczył marszałek Władysław Ortyl.

W czasie sesji radni uchwalili Program Ochrony Środowiska dla województwa podkarpackiego na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 roku oraz prognozą oddziaływania na środowisko. Zdecydowali się także wyrazić zgodę na podpisanie przez marszałka Deklaracji Lubelskiej w sprawie powołania Sieci Gospodarczej Regionów Trójmorza. To kolejny element budowania współpracy regionów, zainteresowanych rozbudowaniem współdziałania wokół budowy szlaku drogowego Via Carpatia, a także współpracy na rzecz Strategii Karpackiej. Deklaracja Lubelska zostanie podpisana przez: Województwo Lubelskie, Województwo Podkarpackie, Województwo Podlaskie, Okręg Kowieński (Litwa), Kraj Koszycki (Słowacja), Kraj Preszowski (Słowacja), Komitat Hajdu-Bihar (Węgry).

Źródło: Aleksandra Gorzelak –Nieduży / Biuro Prasowe UMWP

Wideo: Mateusz Romankiewicz, Tomasz Leyko / Biuro Prasowe UMWP

20-01-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)