REKLAMA

PODKARPACIE. Pierwsze stypendia dla studentów medycyny wypłacone (ZDJĘCIA)

RZESZÓW / PODKARPACIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego rozpoczął wypłatę stypendiów dla studentów kierunku lekarskiego, którzy ubiegali się o nie w ramach nowego programu stypendialnego: Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe. Z częścią z nich spotkał się w środę, 3 stycznia, marszałek Władysław Ortyl, który wręczył studentom listy gratulacyjne.

04 (1)_1

 

W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy departamentów zaangażowanych w projekt stypendialny: Edukacji, Nauki i Sportu oraz Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Obecni byli także członkowie komisji stypendialnej. Podczas spotkania marszałek mówił o działaniach samorządu podejmowanych na rzecz wsparcia kierunku lekarskiego, do których zaliczył m.in. przekazanie Uniwersytetowi Rzeszowskiemu szpitala wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie.

– Stawiamy też na różnego rodzaju innowacje w medycynie. Mamy program robotyczny – robot urologiczny w Szpitalu Klinicznym nr 1, dzisiaj już uniwersyteckim, robot ortopedyczny w szpitalu nr 2 – wymieniał marszałek.

03 (1)

 

W pierwszym naborze przyznano 30 stypendiów. Podpisanych zostało już 27 umów: Dziewięć ze studentami IV roku, 14 ze studentami V roku oraz cztery ze studentami VI roku. Pierwsze umowy zostały podpisane jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Część studentów otrzymała już stypendia za miesiące: październik, listopad i grudzień. Do 15 stycznia wszyscy studenci, którzy podpiszą umowy, otrzymają stypendia z wyrównaniem od października.

 

Po spotkaniu ze studentami, odbyła się konferencja prasowa, w której oprócz marszałka Władysława Ortyla uczestniczyła także Katarzyna Kuczmenda – zastępca dyr. Departamentu Edukacji i Nauki, Adrianna Obutelewicz-Pyrzyńska – zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, a także studentka VI roku medycyny – Aleksandra Mokrzycka.

05 (1)_1

 

Marszałek mówił o kwotach, jakie samorząd województwa przeznaczył na ten program stypendialny. A zaplanowane środki w budżecie województwa w latach 2023-2026 to  3 240 000 zł. Przewiduje się przyznanie stypendium ok. 90 studentom w kwocie 3 000 zł miesięcznie. Łączny koszt pierwszego naboru to 1,6 mln złotych.

Jeżeli się okaże w trakcie, że zainteresowanie tym programem będzie rosło, to jesteśmy gotowi zwiększyć tę kwotę a jednocześnie zwracamy się do prezydentów miast, w których mamy szpitale wojewódzkie w: Krośnie, Tarnobrzegu, Przemyślu, Rzeszowie – aby ten program wsparli – mówił marszałek Ortyl.

06 (1)_2

– Oklaski dla osób, które w ogóle aplikowały o to stypendium. Bo specjalizacje, które były do wyboru, to są specjalizacje bardzo trudne, które przez ostatnie lata mało kto wybierał. To również specjalizacje w takich podmiotach, które już teraz mają problemy kadrowe i mam nadzieję, że dzięki temu programowi zaspokoimy te potrzebymówiła Adrianna Obutelewicz-Pyrzyńska – zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

 

Nabór wniosków na stypendia dla studentów medycyny został przeprowadzony w dniach 8 – 17 listopada. Wpłynęło 38 zgłoszeń. Wszyscy studenci spełniali wymogi formalne, więc ich wnioski zostały przekazane do oceny merytorycznej. W pierwszej kolejności rekomendowane były wnioski studentów kierunku lekarskiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego (stypendium przyznano 24 studentom z tej uczelni) oraz te złożone przez studentów, którzy studiują poza Podkarpaciem, ale mają stałe miejsce zamieszkania na terenie województwa podkarpackiego. Stypendium przyznano sześciu takim studentom z innych uczelni w kraju: z Wrocławia, Lublina, Opola, Torunia, Katowic i Białegostoku. Większość stypendystów stanowią mieszkańcy województwa podkarpackiego. Dwie osoby mieszkają w województwie małopolskim, ale studiują na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Wśród stypendystek znalazła się Aleksandra Mokrzycka, która jest studentką VI roku na Uniwersytecie Rzeszowskim, która wiąże swoją przyszłość z neonatologią, którą wskazała jako główną specjalizację. Planowała także po studiach zostać w Rzeszowie, dlatego cieszy ją bardzo ten program:

 – Ten program bardzo wspiera studentów, którzy chcą pozostać w miejscu swojego zamieszkania i tutaj realizować swoje zawodowe pasje i rozwijać karierę. Dla mnie, jako dla studentki VI roku, jest to bardzo duże wyróżnienie, a także wsparcie finansowe, dzięki któremu będę mogła realizować swoje dalsze cele i marzeniamówiła podczas konferencji Aleksandra Mokrzycka.

 02 (1)_2

Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe to kolejny program wsparcia stypendialnego, jaki oferuje Samorząd Województwa Podkarpackiego. Jest on adresowany do studentów kierunku lekarskiego, którzy zadeklarują podjęcie zatrudnienia na terenie województwa podkarpackiego, w wybranej specjalizacji deficytowej, z listy specjalizacji wskazanych przez Zarząd Województwa.

 

Celem programu jest zapewnienie optymalnych zasobów kadrowych w systemie ochrony zdrowia na terenie województwa podkarpackiego oraz zmotywowanie studentów kształcących się na kierunku lekarskim do wyboru deficytowych specjalizacji, występujących w wojewódzkich podmiotach leczniczych lub szpitalach.

 

 

Studenci, którzy podpisali umowy wskazali w pierwszej kolejności następujące specjalizacje:

 – anestezjologię i intensywną terapię ( 6 osób – w tym 5 w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie)

– neurologię  (6 osób – w tym 4 w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie)

– choroby wewnętrzne (4 osoby – w tym 3 w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie)

– psychiatrię (5 osób – w tym 4 w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki zdrowotnej im. prof. A. Kępińskiego w Jarosławiu )

– radiologię i diagnostykę obrazową (3 osoby w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie)

– neonatologię (3 osoby w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie)

– chirurgię ogólną (2 osoby w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie)

– kardiochirurgię (1 osoba w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie)

Studenci mogli wskazać trzy specjalizacje w składanym wniosku, natomiast dla studentów i dla nas wiążący jest wykaz przyjęty przez zarząd i ostatecznie studenci będą mogli docelowo wybierać ze wszystkich tych specjalizacji deficytowychwyjaśniała Katarzyna Kuczmenda – zastępca dyr. Departamentu Edukacji i Nauki.

 

Najwięcej studentów, bo aż 20, zgłasza chęć podjęcia pracy w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

 01 (1)

Inne programy stypendialne województwa podkarpackiego:

  • „Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego” dla najlepszych absolwentów szkół średnich, którzy podejmują naukę w jednej z podkarpackich uczelni;
  • program „Nie zagubić talentu”, wspierający uczniów, którzy mają wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne;
  • unijne programy stypendialne wspierające uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. Programy te są adresowane do uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce lub w sporcie, kształcących się w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych;
  • program stypendiów sportowych dla najlepszych zawodników i trenerów,
  • program stypendiów za wyniki w nauce adresowany do słuchaczy medyczno-społecznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiego (centra mieszczą się w Przemyślu, Jaśle, Rzeszowie, Sanoku i Mielcu).

Łącznie, na wsparcie stypendialne, województwo podkarpackie przeznacza ok. 8 mln zł rocznie.

źródło: Biuro Prasowe UMWP

zdjęcia: Anna Magda UMWP

04-01-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)