REKLAMA

PODKARPACIE. Od marca najniższa emerytura wzrośnie o 70 złotych

REGION. W 2020 roku waloryzacji w województwie podkarpackim podlegać będzie ponad 292 tysiące emerytur, 42 tysiące rent z tytułu niezdolności do pracy, 63 tysięcy rent rodzinnych, 17 tysięcy rent socjalnych oraz inne świadczenia i dodatki do świadczeń. Od 1 marca emerytury wzrosną o co najmniej 70 złotych.

emerytury

Foto: pixabay.com, ZUS

Waloryzacji podlegają świadczenia (to jest emerytury i renty), przyznane przed dniem 1 marca 2020 roku, jeżeli prawo do świadczenia powstało przed tym dniem. Waloryzacja polegać będzie na pomnożeniu kwoty świadczenia przysługującego w dniu 29 lutego 2020 roku przez wskaźnik waloryzacji wynoszący 103,56 procent.

Kwota wzrostu wysokości świadczenia nie może być niższa niż 70 złotych (lub 52,50 złotych w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy), ale z pewnymi wyjątkami. Mechanizm tego działania będzie następujący:

  • kwota świadczenia przysługującego w dniu 29 lutego 2020 roku mnożona jest przez wskaźnik waloryzacji 103,56 procent, a następnie badane jest, czy kwota wyliczonej w ten sposób podwyżki nie jest niższa niż kwota określona w ustawie – 70 złotych.

Jeżeli kwota podwyżki jest niższa niż 70 złotych, to do kwoty świadczenia obowiązującego w dniu 29 lutego 2020 roku dodaje się kwotę 70 złotych.

Powyższe rozwiązanie oznacza to, że w świadczeniach, w których w ramach waloryzacji zostanie zagwarantowana kwota minimalnej podwyżki, czyli 70 złotych, stosuje się zasady waloryzacji „kwotowej”.

  • w przypadku emerytur, do których nie ma zastosowania gwarancja wysokości najniższego świadczenia, lub które zostały przyznane osobom nie posiadającym stażu wymaganego do podwyższenia do kwoty świadczenia najniższego, a świadczenie z wyliczenia przysługiwało w dniu 29 lutego 2020 r. w kwocie niższej od kwoty najniższej emerytury, waloryzacja polega na podwyższeniu świadczenia wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 103,56 procent.

Kwoty najniższych świadczeń od 1 marca 2019 (dla osób, które udowodniły wymagany staż pracy)

  • 1200,00 złotych – emerytura, renta rodzinna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna.
  • 900,00 złotych – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
  • 1210,99 złotych – świadczenia przedemerytalne
  • 229,91 złotych – dodatek pielęgnacyjny

Źródło: ZUS w Rzeszowie / materiały nadesłane

23-02-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

podkarpacie-od-marca-najnizsza-emerytura-wzrosnie-o-70-zlotych-4674-00r2kc