REKLAMA

PODKARPACIE. LXVI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego NA ŻYWO

PODKARPACIE. LXVI sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego NA ŻYWO

RZESZÓW / PODKARPACIE. Na dziś 30 października 2023 r. zwołano LXVI sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji. Sesja rozpocznie się o godzinie 11:00.

Porzadek obrad przewiduje takie punkty jak:

 • Przyjęcie protokołu z LXV sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie powierzchni oraz przedłużenie umowy najmu przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia programu „Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024”, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/733/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia programu „Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024”.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr LXI/1060/23 z dnia 29 maja 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie nagród Województwa Podkarpackiego za osiągnięcia w działalności sportowej.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stypendiów sportowych i nagród Województwa Podkarpackiego za osiągnięte wyniki sportowe.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji projektu własnego pn. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych w wieku 18-29 lat, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” w ramach naboru nr FEPK.07.03-IP.01-001/23 przez Województwo Podkarpackie/Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu 7 – Kapitał Ludzki Gotowy do zmian, Działanie 7.3 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy/wsparcie rozwoju przedsiębiorczości programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli na przystąpienie do realizacji projektu własnego pn. Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców II w ramach naboru nr FEPK.07.17-IP.01-001/23 przez Województwo Podkarpackie/ Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach Priorytetu 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działania FEPK.07.17 Integracja społeczno-gospodarcza obywateli państw trzecich Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SP ZOZ.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczki udzielanej w roku budżetowym 2023.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Miasta i Gminy Kańczuga.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023 – 2045.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie trybu zgłaszania wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Podkarpackiego.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/937/22 z dnia 28 listopada 2022 r.
  w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2023 rok.
 • Informacja dotycząca realizacji Programu wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach.
 • Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w 2023 r.
 • Informacja Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego z zakresu analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Województwa Podkarpackiego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku.
 • Informacja o działalności Spółek z udziałem Województwa Podkarpackiego.
  Informacja o stanie zaawansowania prac nad audytem krajobrazowym Województwa Podkarpackiego.
 • Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 12 września 2023 r. do 9 października 2023 .
 • Informacja o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na LXV sesji w dniu 25 września 2023 r.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Wnioski i oświadczenia radnych.
 • Wystąpienia zaproszonych gości.

źródło: sejmik.podkarpackie.pl

30-10-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)