REKLAMA

OTRZYMALIŚMY: Oświadczenie marszałka Władysława Ortyla w związku z zarzutami poseł Krystyny Skowrońskiej

W związku z przedstawionym na ostatniej sesji sejmiku zarzutem Pani Poseł Krystyny Skowrońskiej o podawanie przeze mnie nieprawdziwych informacji o wysokości subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Województwa Podkarpackiego na 2015r. ponownie wyjaśniam, że subwencja ta zmniejsza się w stosunku do lat poprzednich pomimo utworzenia nowego źródła dochodów – dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi.

Zmniejszenie dochodów budżetu w stosunku do roku 2014 z tytułu części regionalnej i wyrównawczej przy uwzględnieniu dotacji wynosi 55,9 mln zł. W kwocie tej nie ujęto zmniejszającej się także o 3,6 mln zł części oświatowej subwencji ogólnej.

Kwota subwencji na 2015r. wraz z nowoutworzoną dotacją jest najmniejsza od 2008r. pomimo wzrostu gospodarczego w kraju w tym okresie. Przedstawiam zestawienie kwot otrzymanych subwencji w latach 2008-2014 oraz planowanych do przekazania na 2015 – wg informacji Ministerstwa Finansów, która wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 22 października 2014r.

ramkaZmniejszenie dochodów z tytułu subwencji z budżetu państwa jest wynikiem braku regulacji zabezpieczającej stabilność dochodów z tego tytułu i to zarówno w dotychczasowej jak i znowelizowanej ustawie. Ministerstwo Finansów opracowując zmiany przepisów w tym zakresie winno wziąć pod uwagę konieczność zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego dochodów umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie i realizację nałożonych zadań oraz wywiązywanie się z już zaciągniętych zobowiązań. Apel o utrzymanie subwencji z budżetu państwa na poziomie roku 2014 Sejmik Województwa Podkarpackiego ujął w Uchwale Nr LI/1049/14 z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia stanowiska wobec przewidywanego przez Ministerstwo Finansów poziomu finansowania z budżetu państwa samorządów województw w 2015r.

Ministerstwo Finansów w dotychczas przekazywanych informacjach porównywało wyłącznie wyliczenia wysokości subwencji dla Województwa Podkarpackiego wynikające z obowiązujących do 2014r. zapisów ustawy o dochodach j.s.t. – uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją – oraz wynikające z przepisów zmienionych ustawą z dnia 23 października 2014r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pomijając fakt zmniejszenia subwencji w stosunku do lat ubiegłych. Na bazie takiego porównania przedstawiono tezę, że na nowych rozwiązaniach nikt nie traci.

Władysław Ortyl

Marszałek Woj. Podkarpackiego

27-01-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

otrzymalismy-oswiadczenie-marszalka-wladyslawa-ortyla-w-zwiazku-z-zarzutami-posel-krystyny-skowronskiej-adm007