REKLAMA

Osoby niepełnosprawne zostaną dowiezione do lokali wyborczych. Miasto udostępnia samochód

RZESZÓW / PODKARPACIE. Urząd Miasta Rzeszowa informuje, że w dniu wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uruchomiony zostanie samochód dowożący osoby niepełnosprawne do obwodowych komisji wyborczych. Samochód będzie dostępny w godz. od 10. 00 do 18.00.

Aby skorzystać z bezpłatnej usługi należy w dniu wyborów, we wskazanych wyżej godzinach zadzwonić pod nr telefonu 667 665 102.

Do korzystania ze środku transportu mają prawo wyborcy wpisani do stałego rejestru wyborców w Rzeszowie, którzy:

1. najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat,

2. posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

– całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 poz. 1440);

– niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;

– całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;

– o zaliczeniu do I gruру inwalidów;

– o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

3. a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

ratusz2

 

materiał nadesłany

04-05-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

osoby-niepelnosprawne-zostana-dowiezione-do-lokali-wyborczych-miasto-udostepnia-samochod