REKLAMA

Opracowano koncepcję programową S19 dla odcinka Rzeszów Południe – Babica

RZESZÓW / PODKARPACIE. Do GDDKiA przekazana została Koncepcja Programowa dla 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy. Koszt koncepcji wyniósł 6 milionów złotych.

24124

Foto: gddkia.gov.pl

Wykonawcą Koncepcji Programowej wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym i hydrogeologicznym dla tego odcinka jest Konsorcjum: PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. i IRP Biuro Projektów Sp. z o.o.

Kolejnym etapem będzie posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, na którym rozpatrzona zostanie dokumentacja KP. Ogłoszenie przetargu na realizację planowane jest w trzecim kwartale bieżącego roku, a oddanie odcinka do ruchu w 2024 roku – mówi Joanna Raus z GDDKiA w Rzeszowie.

W ramach zamówienia wykonawca przygotował Koncepcję Programową tunelu i odcinka S19, w tym między innymi analizy i prognozy ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi, tunelu wraz z obiektami inżynierskimi, dokumentację bezpieczeństwa tunelu, plan działań ratowniczych w zakresie części techniczno – budowlanej dla stadium Koncepcji Programowej, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego oraz analizę wielokryterialną. Wykonano także kompleksowe rozpoznanie geologiczne, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz monitorowano występujące na tym odcinku osuwiska.

24125

Foto: gddkia.gov.pl

Koncepcja Programowa doprecyzowuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe oraz przedstawia wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Koncepcja uściśli zakres rzeczowy i finansowy inwestycji. Odcinek od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Babicy przewidziany jest do realizacji w systemie „projektuj – buduj”. Ogłoszenie przetargu na realizację drogi ekspresowej S19 planowane jest na trzeci kwartał tego roku.

W ramach projektowanego odcinka przewiduje się wykonanie obiektów inżynierskich, w tym tunelu o długości około 2 kilometrów, pięciu estakad, dwóch wiaduktów oraz przejść dla zwierząt. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Źródło: gddkia.gov.pl

20-04-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)