docieplenie budynku

Data dodania: 2024-06-18 11:44:58
#ID: 52307


Sanok, dnia 18.06.2024r.  

OGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Sanoku ul. Kopernika 10 zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym otwartym, robót budowlanych polegających na wykonaniu docieplenia budynku wymiennikowni Sadowa 18 w Sanoku:

Termin realizacji: lipiec do wrzesień 2024r.
2. Zakres robót określono w przedmiarze robót.
3. Specyfikacje i przedmiar robót można odebrać od dnia 21.06.2024r. w siedzibie zamawiającego.
4. Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać pod nr. tel. (13) 46-48-065.
5. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego.
6.  Termin składania ofert upływa dnia 2.07.2024r. o godz. 10.00.
7. Przetarg odbędzie się w dniu  2.01.2024r. o godz. 14.00 w biurze Spółdzielni.
8. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania określone w specyfikacji do przetargu.
9. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta, unieważnienia bądź odwołania przetargu, bez podania przyczyny.
Załączniki:
1.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
2.Przedmiar robót


 

 

Teresa Szarek

Prezes Zarządu

 


Cena: 1zł

Powołaj się na ogłoszenie z rzeszow24.pl

Wyślij wiadomość:Ogłoszenia użytkownika:
Zobacz inne ogłoszenia z kategorii:
Usługi budowlane
DODAJ PODOBNE OGŁOSZENIE
Zobacz inne w kategorii:
Usługi budowlane


MOTORYZACJANIERUCHOMOŚCIPRACABUDOWNICTWOEKOLOGIAINNEDODAJ OGŁOSZENIE
Dodaj
ogłoszenie