REKLAMA

Oddano do ruchu obwodnicę Stalowej Woli i Niska (ZDJĘCIA)

PODKARPACIE. W sobotę 15 maja kierowcom została udostępniona ponad 15-kilometrowa nowo wybudowana obwodnica Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77. To jedna z dziesięciu obwodnic realizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Jej kosz to prawie 300 mln zł.

45506

Foto (5): GDDKiA Oddział w Rzeszowie

 

Mieszkańcy Stalowej Woli, Niska oraz tutejszych powiatów od dawna czekali na nową drogę, która zwiększyłaby poziom bezpieczeństwa na ulicach i wyprowadziła ruch tranzytowy poza granice miast. Nowa obwodnica ponadto będzie łączyć się z budowanym szlakiem Via Carpatia, a to oznacza nowe otwarcie terenów północnego Podkarpacia na nowe szanse rozwojowe – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Realizacja obwodnicy Stalowej Woli i Niska była dofinansowana ze środków UE. Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, całkowity koszt projektu to 297 229 777,01 zł, a wysokość dofinansowania UE stanowi 194 135 035,67 zł.

Kontrakt na projekt i budowę

Obwodnica Stalowej Woli i Niska realizowana była w systemie Projektuj i buduj. Oznacza to, że wykonawca (konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider) i Acciona Construccion (partner) opracował dokumentację projektową, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a następnie wybudował trasę.

 

Przebieg drogi

grafika ob.swin

Nowo wybudowana droga przebiega przez tereny powiatów: stalowowolskiego i niżańskiego, miast: Stalowa Wola i Nisko oraz gmin: Pysznica i Nisko.

Trasa obwodnicy poprowadzona została po północno-wschodniej stronie Stalowej Woli i Niska. Jej początek zlokalizowany jest w Stalowej Woli na skrzyżowaniu Trasy Podskarpowej z ul. Chopina.

Na dalszym odcinku obwodnica kieruje się na południowy wschód, przekraczając tereny elektrowni Stalowa Wola, rzekę Barcówka, linię kolejową nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe oraz krzyżuje się z istniejącą DK19. Koniec trasy zlokalizowany jest na rondzie wchodzącym w skład węzła Rudnik nad Sanem, który powstaje w ramach budowanej równolegle drogi ekspresowej S19.

 

Zakres inwestycji

45508

W ramach inwestycji została wybudowana jednojezdniowa, dwupasowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości 15,3 km i nawierzchni odpornej na koleinowanie.

Powstał węzeł łączący obwodnicę z drogą powiatową nr 1024R (ul. Czarnieckiego) oraz cztery skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) komunikujące obwodnicę ze Stalową Wolą, strefą przemysłową, Niskiem oraz z DK19:

– czterowlotowe rondo w Stalowej Woli na skrzyżowaniu ul. Podskarpowej z ul. Chopina i projektowaną drogą wojewódzką nr 855,

– trzywlotowe rondo w Stalowej Woli na skrzyżowaniu z łącznikiem do istniejącej DK77 (ulicy Energetyków),

– czterowlotowe rondo w Nisku na skrzyżowaniu z ul. Podsanie i ul. Modrzewiową,

– czterowlotowe rondo w Nisku na skrzyżowaniu z DK19.

Inwestycja obejmowała także m.in. budowę dróg obsługujących przyległy teren, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska, przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

Częścią inwestycji była również budowa obiektów inżynierskich: most z funkcją dolnego przejścia dla zwierząt, dwie estakady, wiadukt nad koleją, trzy wiadukty drogowe, sześć przejazdów gospodarczych, przejazd gospodarczy z funkcją przejścia dla zwierząt, przejście dla pieszych pod korpusem drogi oraz trzy dolne przejścia dla zwierząt.

 

Cel inwestycji

45509

Droga krajowa nr 77 umożliwia dojazd do przejść granicznych w południowo-wschodniej części kraju (Korczowa, Medyka). Dotychczas DK77 przebiegała przez centrum miasta Stalowa Wola oraz tereny gmin Nisko oraz Pysznica.

Ze względu na stale rosnące natężenie ruchu pojazdów, konieczna stała się budowa obwodnicy, która wyprowadzi uciążliwy ruch tranzytowy ze Stalowej Woli i Niska.

Nowa droga ma poprawić bezpieczeństwo mieszkańców, odciążyć miejski układ komunikacyjny i zwiększyć przepustowość ruchu tranzytowego na DK77.

 

Obwodnice na Podkarpaciu

45507

Obwodnica Stalowej Woli i Niska jest jedną z dziesięciu obwodnic realizowanych na terenie Podkarpacia.

W budowie jest obwodnica Łańcuta (rozbudowa DK94 na odcinku Łańcut – Głuchów), na której prace zakończą się we wrześniu br. W przygotowaniu jest także 8 obwodnic, które ujęte zostały w rządowym Programie budowy 100 obwodnic.

Na etapie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej, czyli Studium korytarzowe (SK), Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) są obwodnice Nowej Dęby (DK9), Jasła (DK73), Pilzna (DK73), Brzostku i Kołaczyc (DK73).

Trwa również przetarg na opracowanie Koncepcji programowej dla II etapu obwodnicy Sanoka (DK84). Natomiast obwodnice Kolbuszowej (DK9), Przemyśla (DK28/77) i Miejsca Piastowego (DK28) są już na etapie projektowania.

 

Źródło: GDDKiA Oddział w Rzeszowie

17-05-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)