REKLAMA

Od 2019 roku będziemy jeździć obwodnicą Strzyżowa

PODKARPACIE. Będzie miała ponad 6 km długości,  jej wartość to niemal 99 mln zł, natomiast realizacją zajmie się Grupa Mostostal Warszawa. Tak w skrócie wygląda nowa inwestycja drogowa w województwie podkarpackim – obwodnica Strzyżowa.

w

foto: www.podkarpackie.pl

Umowę na realizację projektu podpisał marszałek Władysław Ortyl oraz Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – reprezentujący stronę inwestora, natomiast w imieniu Grupy Mostostal dokument sygnowali – Prezes Zarządu Mostostal Warszawa Andrzej Goławski, Pełnomocnik Zarządu Mostostal Warszawa Andrzej Paczek oraz Prezes Zarządu Mostostal Kielce Krzysztof Rusiecki.

– To jest niezwykle ważna inwestycja dla tego regionu. Wiem, że starania o tę obwodnicę trwały wiele lat. Dziękuję wszystkim za współpracę, którzy starali się aby znaleźć finansowanie na jej budowę. Wielkie znaczenie mają tu środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Cały czas otwieramy się na południe Podkarpacia. Chcemy aby w tym kierunku podróżowało się szybciej i bardziej komfortowo, ale mamy też świadomość jakie znaczenie gospodarcze ma ta droga. To nie jedyna ważna inwestycja, którą realizować będziemy w tym roku. Ostatnie 12 miesięcy to był rok wydarzeń, natomiast 2017 będzie rokiem inwestycji – powiedział chwilę po podpisaniu umowy marszałek Władysław Ortyl, dziękując jednocześnie osobom zaangażaowanym w proces przygotowania inwestycji – Dziękuję Bodanowi Rzońcy, Wojciechowi Buczakowi oraz Andrzejowi Szlachcie, których praca w parlamencie oraz zarządzie województwa doprowadziła do momentu, w którym znajdujemy sie dziś. Podpisanie tej umowy nie byłoby możliwe bez zaangażowania starosty Roberta Godka – dziękował marszałek.

Uroczystość podpisania umowy odbyła się w Dobrzechowie, gdzie droga od strony zachodniej rozpocznie swój bieg. Oprócz sygnatariuszy w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego obecni byli również parlamentarzyści – Bogdan Rzońca, Wojciech Buczak i Andrzej Szlachta oraz starosta strzyżowski Robert Godek, starosta jasielski Adam Pawluś, burmistrz Strzyżowa Mariusz Kawa, przedstawiciele lokalnego samorządu i mieszkańcy powiatu.

Obwodnica miasta będzie przebiegać  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Warzyce. Jej całkowity koszt wyniesie 98 077 960,70 zł,  a planowany termin zakończenia robót budowlanych to 31 października 2019 r. Pełna nazwa projektu brzmi „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988”.

Inwestycja będzie realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że Wykonawca będzie musiał opracować pełną dokumentację projektową, uzyskać wszelkie wymagane decyzje oraz wykonać roboty budowlane. Na tym etapie nie ma jeszcze konkretnych rozwiązań projektowych. Program Funkcjonalno – Użytkowy, na podstawie którego został ogłoszony przetarg, stanowi koncepcję – zawiera ogólne założenia dotyczące budowy obwodnicy, które podczas opracowywania dokumentacji projektowej mogą ulec zmianie. Podkarpacki Zarządu Dróg Wojewódzkich przykłada także wagę do kwestii środowiskowych, o czym przekonywał Piotr Miąso – dyrektor PZDW.

 – Poza naprawdę imponującą liczbą obiektów inżynierskich jakie wykonawca będzie musiał wybudować w niedługim czasie, wyzwanie może stanowić teren samej inwestycji. Musimy pamiętać, że jest to dolina Wisłoka, a więc tereny zalewowe, a także skomplikowana i zróżnicowana budowa geologiczna. Występują tu także miejsca zagrożone osuwiskami – dodał.

Radości z nowej inwestycji nie krył starosta strzyżowski Robert Godek, który upatruje w niej szans na rozwój gospodarczy powiatu.

– Nie chcielibyśmy żeby droga, która tu powstanie była tylko korytarzem. Chcielibyśmy aby komunikacja była tylko jedną z jej ról, chcielibyśmy by przy tej drodze powstały strefy o działalności gospodarczej, przygotowane do przyjęcia inwestorów. Na pewno Strzyżów dzięki tej inwestycji jako miasto zyska nowe tereny – zmieni się polityka przestrzenna – mówił starosta.

Odcinek nowej drogi odciąży miasto z ruchu tranzytowego, poprawiając  tym samym bezpieczeństwo jego mieszkańców, a także usprawni komunikację pomiędzy Rzeszowem i południem regionu oraz powiatami wschodniej Małopolski. O budowę drogi od kilkudziesięciu lat zabiegali mieszkańcy powiatu strzyżowskiego. Obwodnica będzie przebiegała zarówno przez tereny zielone (nieużytki), rolne jak i zabudowane, przecinając m.in. ul. Zadworze, Modrzewiową, Południową i Ogrodową. Taki przebieg obwodnicy pozwoli także usprawnienie ruchu drogowego na odcinku Babica – Twierdza.

Grupa Mostostal Warszawa posiada bogate doświadczenie w projektach infrastrukturalnych i budowie dróg. Jest wykonawcą m.in. największego kontraktu drogowego w Polsce – odcinka drogi ekspresowej S8 od węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia”, a także obwodnicy Kielc, Opalenicy, Koszalina czy Wojnicza.

Strategia spółki zakłada budowanie przewagi rynkowej poprzez dywersyfikację portfela zleceń, co jest możliwe dzięki naszym unikalnym referencjom w różnorodnych obszarach rynku – podkreślał Prezes Mostostalu Warszawa Andrzej Goławski. – Podpisany przez nas kontrakt jest dowodem na skuteczność tych działań i pozwoli wzmocnić pozycję firmy na rynku drogowym. Budowa obwodnicy w Strzyżowie ma duże znaczenie dla infrastruktury lokalnej. Podkreślenia wymaga fakt realizacji tego przedsięwzięcia wspólnie z Mostostalem Kielce. To świadczy o silnej pozycji naszej grupy kapitałowej, która skutecznie potrafi wykorzystywać efekt synergii i efektywnie posługuje się dostępnymi zasobami – dodał.

W ramach zadania przewidziana jest budowa zarówno jednopoziomowych (typu rondo, skanalizowanych lub zwykłych) jak i dwupoziomowych (m.in. w formie wiaduktów) skrzyżowań z drogami i linią kolejową. Lokalnie w strefie skrzyżowań pojawią się dodatkowe pasy lewoskrętów, włączeń i wyłączeń. W sumie ma powstać około 25 obiektów inżynierskich, w tym: 5 mostów (3 na Wisłoku i po jednym obiekcie przez: rzekę  Stobnica i potok Różanka), wiadukty drogowe oraz przepusty.

Inwestycja będzie obejmowała również:

– budowę dróg dojazdowych (serwisowych)

– zabezpieczenie terenów zagrożonych osuwiskami

– budowę chodników w obrębie skrzyżowań i zatok autobusowych oraz przebudowę istniejących

– budowę zatok autobusowych

– budowę oświetlenia w rejonie skrzyżowań typu rondo i skrzyżowań dwupoziomowych

– budowę urządzeń ochrony środowiska, m.in.: ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, urządzeń oczyszczających wody opadowo – roztopowe, zieleni izolacyjnej – w zależności od wskazań decyzji środowiskowej

– budowę układu odwodnienia drogi

– budowę/przebudowę lub zabezpieczenie wszystkich kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej występujących w obszarze inwestycji

– wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

za: www.podkarpackie.pl

24-01-2017

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

od-2019-roku-bedziemy-jezdzic-obwodnica-strzyzowa