REKLAMA

Nowe Prawo Zamówień Publicznych – szansa dla MŚP

Rusza nowy projekt szkoleniowo – doradczy realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 2.2. POWER, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.  Projekt zakłada dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców szkolenia i doradztwo z Prawa Zamówień Publicznych w Polsce południowo – wschodniej.

Zakres wsparcia w ramach projektu

 • Szkolenie z Prawa Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno – Prywatnego
 • Szkolenie z e-zamówień
 • Szkolenie z prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych
 • Doradztwo z ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce
 • Projekt realizowany jest na terenie województw: małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Kto może wziąć udział w projekcie

 1. przedsiębiorstwa z sektora MŚP (mikro, małe i średnie firmy)
 2. przedsiębiorstwa mające siedziby na terenie w/w województw
 3. przedsiębiorstwa, które nie zawarły do tej pory umowy z zamawiającym na realizację zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 2 pkt. 13 ustawy PZP (powyższy przepis dotyczy zamówień o wartości powyżej 30.000 EUR)
 4. właściciele i pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę
 5. projekt jest skierowany również do osób niepełnosprawnych
   

Dofinansowanie szkoleń i doradztwa wynosić będzie 90 % kosztu działania.

Korzyści z udziału w projekcie: przygotowanie do praktycznego udziału w zamówieniach publicznych, zapoznanie z zasadami partnerstwa publiczno-prywatnego, pPraca z ekspertami m.in. mających doświadczenie w pracy u Zamawiających, występowaniu przed KIO, możliwość skorzystania z doradztwa związanego z udziałem w konkretnym postępowaniu m.in. wsparcie doradcy w przygotowaniu oferty, napisaniu protestu, przeanalizowaniu SIWZ i umowy, omawianie bieżących postępowań.

Aktualne nabory

Woj. podkarpackie

 • 21-22.10.2020 – Szkolenie z Prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego
 • 23.10.2020 – Szkolenie z instrumentów e-zamówień
 • wrzesień 2020 – maj 2021 – doradztwo z ubiegania się o zamówienia publiczne
   

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronach internetowych: www.oditk.eu oraz www.nowezamowienia.pl 

Projekt jest realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 2.2. POWER, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Źródło: UM Rzeszowa

28-09-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)