REKLAMA

Nowe oblicze komunikacji miejskiej w Rzeszowie

RZESZÓW / PODKARPACIE. Od ponad roku mieszkańcy Rzeszowa korzystają z nowo wybudowanego dworca i autobusów elektrycznych. Realizacja była możliwa dzięki funduszom unijnym. Inwestycja została właśnie w pełni rozliczona.

729x308_2

Foto: gov.pl

W Rzeszowie od ponad roku funkcjonuje nowoczesny dworzec lokalny, postawiono też nowe przystanki. Po mieście jeżdżą autobusy elektryczne.

Te inwestycje były możliwe dzięki realizacji projektu „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie” współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Polska Wschodnia.

Projekt można już uznać za oficjalnie zakończony – miasto otrzymało płatność końcową, co oznacza, że inwestycja została w pełni rozliczona.

To kolejna z sukcesem zakończona inwestycja w obszarze zrównoważonego transportu miejskiego. Miasta wojewódzkie z makroregionu Polski Wschodniej realizują 14 tego typu projektów. Inwestycje w zrównoważony transport miejski są korzystne nie tylko dla mieszkańców i podróżnych, lecz także działających w regionie przedsiębiorców i inwestorów. Ekologiczne, zintegrowane, dostępne systemy komunikacji publicznej umożliwiają lepszy dostęp do rynków pracy i usług publicznych. Dają też dogodniejsze warunki do stworzenia komfortowej przestrzeni miejskiej przyjaznej dla środowiska i mieszkańców – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

 

Dzięki unijnej dotacji autobusy w Rzeszowie jeżdżą nowymi trasami i jest ich więcej. Miasto kupiło 50 nowoczesnych pojazdów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 10 z nich to autobusy elektryczne. Wybudowano dla nich stacje ładowania.

Mieszkańcy korzystają też z blisko 140 nowych i wyremontowanych przystanków, na których wymieniono wiaty i ławki, a zatoki autobusowe dostosowano do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością.

Dzięki wklęsłym krawężnikom autobusy mogą podjechać jak najbliższej chodnika, a wtopione w nawierzchnię elementy naprowadzające ułatwiają podróż osobom niewidomym i słabo widzącym. Dodatkowo mieszkańcy rozbudowujących się osiedli w zachodniej części Rzeszowa mają teraz lepsze połączenie z centrum miasta.

 

W ramach inwestycji powstał też Dworzec Komunikacji Lokalnej. Budynek jest nowoczesny, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ekologiczny. Energia pochodzi z paneli fotowoltaicznych. Zastosowano też innowacyjne rozwiązanie fasady wentylowanej. Podróżni na bieżąco otrzymują na tablicach informacyjnych powiadomienia o ewentualnych zmianach w rozkładzie.

Komfort podróży zwiększa też klimatyzacja, która dostosowuje się do zmian temperatury powietrza. Przy dworcu, który obsługuje linie autobusowe międzynarodowe, dalekobieżne i regionalne, powstał parking typu Kiss&Ride. Rozwinięto też elektroniczny system sterowania ruchem w mieście dzięki rozbudowie Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego.

 

Wybudowano również nowe ścieżki rowerowe i chodniki, które razem z rozwojem systemu transportu publicznego tworzą tak zwane łańcuchy ekomobilności. Do potrzeb komunikacji miejskiej dostosowano też już istniejącą infrastrukturę ulic. Przebudowano sześć skrzyżowań i ponad kilometr jezdni.

 

Całkowita wartość projektu to 211,1 miliona złotych, z czego 141,2 miliona złotych stanowią środki z Programu Polska Wschodnia.

Dla zrównoważonego transportu miejskiego

Projekt zakończony w Rzeszowie jest jednym z trzech prowadzonych w tym mieście i jednym z 14 realizowanych w miastach wojewódzkich makroregionu Polski Wschodniej, współfinansowanych ze środków Programu Polska Wschodnia.

 

Łączna wartość dofinansowania to 1,8 miliarda złotych. Miasta przeznaczą te środki między innymi na:

  • zakup taboru ekologicznego, niskoemisyjnego i dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • rozbudowę inteligentnych systemów transportowych, na przykład dynamicznej informacji pasażerskiej, systemów e-biletów, systemów monitorowania natężenia ruchu,
  • budowę infrastruktury komunikacji publicznej, poprawiającej jej działanie, w tym budowę buspasów, przystanków, wiaduktów, trakcji tramwajowych czy trolejbusowych.

 

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Trwają konsultacje społeczne nowego programu dla makroregionu Polski Wschodniej na lata 2021-2027. Oprócz pięciu województw dotychczas objętych wsparciem – lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego – program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej obejmie również województwo mazowieckie, bez Warszawy i otaczających ją powiatów.

W konsultacjach społecznych, które trwają do 8 kwietnia, można wziąć udział online. Więcej informacji na stronie: www.polskawschodnia.gov.pl/konsultacje

 

Program Polska Wschodnia na lata 2014-2020 jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego cel to rozwój innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Z programu są dofinansowywane projekty nastawione na biznes – aktywizacja startupów, wdrażanie innowacji w MŚP, zdobywanie zagranicznych rynków, rozwój firm z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego – oraz projekty infrastrukturalne – drogi, ekologiczny transport miejski, koleje. Całkowity budżet programu to ponad 8 miliardów złotych.

Źródło: gov.pl / Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

28-03-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)