REKLAMA

Nadzwyczajna sesja sejmiku: Pojawiły się rozwiązania ws. odpadów komunalnych

Radni podjęli decyzję o zmianie obowiązującej do tej pory uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

IMG_4018

Foto: Aleksandra Gorzelak – Nieduży / Biuro UMWP

Sejmik Województwa Podkarpackiego określił dodatkowe instalacje zastępcze do obsługi regionu południowego i centralnego w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Dla regionu centralnego instalacjami zastępczymi mają być Stalowa Wola i Krzeszów-Sigiełki, a dla południowego – Stalowa Wola, Krzeszów-Sigiełki, Kozodrza i Giedlarowa.

Uchwała wejdzie w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Podkarpackiego. Marszałek Województwa Podkarpackiego niezwłocznie poinformuje zarządzających tymi instalacjami o przyjętej uchwale, wnioskując jednocześnie o to, aby zarządzający rozpoczęli jak najszybciej przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych z regionów dla których staną się instalacjami zastępczymi na podstawie w przyjętej właśnie uchwały.

Obecnie w szybkim trybie wydawane są zmiany pozwoleń zintegrowanych, które polegają na określeniu warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych w zakresie możliwości przyjęcia do przetworzenia większej masy odpadów o kodzie 200301.
Taka decyzja została już podpisana przez marszałka Władysława Ortyla dla Kozodrzy. Podobny wniosek wpłynął także od zarządzającego instalacjami RIPOK w Przemyślu.

Sejmik Województwa Podkarpackiego wystosował także apel do Zarządu PGE GiEK S.A. w Bełchatowie w sprawie przyspieszenia prac dotyczących realizacji II linii Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) na terenie PGE GiEK S.A. – Oddział Elektrociepłownia Rzeszów.

Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego zwrócili się do Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z apelem o podjęcie realizacji drugiej linii instalacji do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych z odzyskiem energii zlokalizowanej w Rzeszowie (ITPOE) o wydajności 80 tys. Mg zgodnie z uchwalonym w dniu 5 stycznia 2017 r. Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

05-09-2018

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)