REKLAMA

NA ŻYWO: Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

NA ŻYWO: Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

POWIAT RZESZOWSKI / PODKARPACIE. Dziś, 20 czerwca odbędzie się sesja absolutoryjna powiatu rzeszowskiego. Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji.
2. Debata nad raportem o stanie powiatu; podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Rzeszowskiego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok.
5. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
6. Informacja dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia na terenie powiatu.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 r
8. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową na lata 2024-2028” w powiecie rzeszowskim.
10. Podjęcie uchwały w sprawie „Powiatowego programu systemu i rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Rzeszowskim na lata 2024-2026”
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/263/21 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Rzeszowskiego Rynku Pracy na lata 2021-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie poprzez zmianę jej siedziby.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatu Zespołu Szkół w Tyczynie, przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia sposobu potwierdzenia tych kryteriów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim w przedmiocie przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
17. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
18. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
19. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
20. Zamknięcie sesji.

20-06-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)