REKLAMA

Możliwość zapisania biletu za pomocą kasownika

RZESZÓW / PODKARPACIE. Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie informuje, że jest możliwość zapisania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów przez podróżnego za pomocą kasownika. Bezpłatne przejazdy przysługują uczniom od rozpoczęcia do ukończenia nauki w szkole lub placówce nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia.

ztm1

Aby uzyskać możliwość zapisania bezpłatnego przejazdu należy spełnić poniższe warunki: Przesłać niżej wymienione dokumenty na adres: bezplatnyuczen@ztm.erzeszow.pl (adres ten służy tylko do zapisania uprawnienia do bezpłatnego przejazdu dla ucznia).

1. W temacie wpisać imię i nazwisko ucznia, dla którego będzie zapisane uprawnienie;
2. W treści maila wpisać PESEL oraz numer Rzeszowskiej Karty Miejskiej na której winno być zapisane uprawnienie do bezpłatnego przejazdu.

Skany lub zdjęcia dokumentów muszą być czytelne, nie budzące wątpliwości:
– Skan lub zdjęcie (obie strony) ważnej legitymacji szkolnej na rok 2020/2021 oraz:
– Skan lub zdjęcie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego z wpisanym adresem zamieszkania (w poz. 3 PIT konieczny numer z UPO) – za poprzedni rok kalendarzowy (2019), potwierdzające adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa przez rodzica ucznia, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

3. Dokumenty winny być kompletne. W przypadku braku wymaganych danych, uprawnienie do bezpłatnych przejazdów nie będzie zapisane. Skany dokumentów muszą być wykonane w sposób pozwalający na odczytanie wszystkich niezbędnych informacji.
4. Dane zostaną wprowadzone w ciągu 8 dni roboczych od daty otrzymania maila.
5. Po weryfikacji dokumentów o wprowadzeniu bezpłatnego przejazdu do systemu podróżny zostanie poinformowany mailowo i będzie zobowiązany do zapisania uprawnienia na RKM w kasowniku.
6. Zapisanie uprawnienia na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej musi nastąpić w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia o możliwości zapisania uprawnienia.


Uwaga: Uprawnienie obowiązuje od chwili zapisania w kasowniku na RKM

Wysyłając wymagane dokumenty celem zapisania uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla ucznia osoba wysyłająca dokumenty oświadcza, że zeskanowane oraz przesłane dokumenty są zgodne z oryginałem.
ZTM w Rzeszowie w przypadku wątpliwości, co do rzetelności przesłanych dokumentów może w każdym momencie wezwać podróżnego do okazania ich w formie oryginalnej. Posłużenie się cudzymi lub fałszywymi dokumentami jest niezgodne z przepisami polskiego prawa.


Źródło: ZTM

Ator: Amelia Krupik

10-09-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)