REKLAMA

Milion złotych dla 10 uczelni z Podkarpacia (ZDJĘCIA)

RZESZÓW / PODKARPACIE. Zarząd województwa przeznaczył w tym roku na wsparcie podkarpackich uczelni milion złotych. W środę, 14 lipca przedstawiciele dziesięciu szkół wyższych podpisali umowy na dofinansowanie. Pieniądze z budżetu województwa uczelnie przeznaczą na inwestycje.

04_13

 

Otwierając spotkanie wicemarszałek Piotr pilch powiedział, że zarząd województwa od lat wspiera podkarpackie szkoły wyższe, zarówno publiczne, jak i prywatne, gdyż ma świadomość, jak ważny jest ich rozwój dla zwiększenia potencjału regionu.

– Jesteśmy przekonani, że te dotacje, to wsparcie, będzie służyło podniesieniu jakości kształcenia, a tym samym zachęci młodych ludzi do studiowania na Podkarpaciu, a potem do znalezienia tutaj pracy – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

 

Aby ubiegać się o wsparcie, uczelnie musiały złożyć wnioski. W wyniku naboru ogłoszonego przez zarząd województwa wpłynęło 10 takich wniosków. Wszystkie przeszły ocenę formalną i merytoryczną i wszystkie uzyskały wsparcie finansowe. Wnioski oceniała komisja, która następnie przedstawiła swoje rekomendacje zarządowi. Przy ocenie pod uwagę były brane następujące kryteria:

1)     zgodność przedsięwzięcia z celami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030,

2)     zgodność przedsięwzięcia z potrzebami rynku pracy,

3)     powiązanie przedsięwzięcia z powstaniem/rozwojem nowego kierunku kształcenia i/lub wzrostem liczby studentów na danym kierunku kształcenia,

4)     powiązanie przedsięwzięcia z prowadzeniem działalności naukowej lub badawczo – rozwojowej.

 

Poniżej lista uczelni, kwoty wsparcia oraz zadania, na jakie otrzymały dotację:

1.     Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedziba w Rzeszowie otrzymała 70 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup wyposażenia do laboratoriów na potrzeby kształcenia studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie na kierunku studiów pn. Pielęgniarstwo (I stopnia o profilu praktycznym) oraz kierunku Kosmetologia (II stopnia o profilu praktycznym).

2.     Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu otrzymała 90 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. Podniesienie jakości kształcenia na – zgodnych z potrzebami podkarpackiego rynku pracy – deficytowych, praktycznych kierunkach studiów, realizowanych w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

3.     Uniwersytet Rzeszowski otrzymał 230 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. Zakup aparatury badawczej Spektrometr IV D Maldi Biotyper do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów.

4.     Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie otrzymała 80 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. System do badań ergospirometrycznych.

5.     Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle otrzymała 25 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. Pracownia do projektowania przestrzennego 3D.

6.     Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku otrzymała  80 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. Wyposażenie laboratorium maszyn technologicznych i programowania (laboratorium badawczo-dydaktyczne) umożliwiające kształcenie praktyczne na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (studia II stopnia).

7.     Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu otrzymała 80 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. Doposażenie pracowni symulacji geriatrycznych w zaawansowane symulatory do kształcenia praktycznego w zakresie monitorowania parametrów życiowych oraz opieki długoterminowej i paliatywnej osób starszych na kierunku pielęgniarstwo w PWSW w Przemyślu.

8.     Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza otrzymała  230 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. Doposażenie stanowisk laboratoryjnych dydaktyczno-badawczych na potrzeby nowoutworzonych/nowych kierunków studiów w Politechnice Rzeszowskiej.

9.     Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu otrzymała 80 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. Wyposażenie Laboratorium automatyzacji przemysłowych procesów ciągłych i automatyzacji budynku Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu.

10.     Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – Filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli otrzymała 35 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli.

 

Źródło: Biuro Prasowe UMWP / Monika Konopka

Foto: Anna Magda / Biuro Prasowe UMWP

 


14-07-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)