REKLAMA

Które gminy dostarczą odpady do rzeszowskiej spalarni? Są umowy!

PGE Energia Ciepła, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, wyłoniła 10 firm, które będą dostarczać odpady do ITPOE w Rzeszowie. 9 z nich pochodzi z województwa podkarpackiego.

ITPOE (1)

Foto: materiały nadesłane

Postępowanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, w konkursie oferty złożyło 27 podmiotów. PGE Energia Ciepła wychodząc naprzeciw lokalnym potrzebom zagwarantowała w postępowaniu dostawę ponad połowy odpadów z Rzeszowa i podkarpackich gmin, czego rezultatem jest podpisanie umów z 9 firmami z Podkarpacia. Przeprowadzone postępowanie miało charakter otwarty i transparentny – informuje Agnieszka Dietrich z Biura Prasowego PGE Energia Ciepła.

PGE Energia Ciepła podpisała umowę z podkarpackimi firmami: Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o. o. z Błażowej, Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z Boguchwały, P.H.U. EKOMAX Kotulak Jerzy z Jasła, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kańczudze, EKOLINE Usługi Komunalne Sp. z o. o. w Orłach, PGKiM Sp. z o. o. w Strzyżowie, P.H.P.U. ZAGRODA Sp. z o.o. w Strzyżowie, FBSerwis Karpatia Sp. z o. o. w Tarnowie oraz MPGK – Rzeszów Sp. z o. o. w Rzeszowie.

Jedyną firmą spoza Podkarpacia jest warszawskie Przedsiębiorstwo Usługowe „Hetman” Sp. z o. o. Podpisane umowy dotyczą dostaw niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 do instalacji ITPOE w 2020 roku.

Postępowanie na dostawę do ITPOE ogłoszone zostało 15 października 2019 roku. Do 8 listopada, złożono 27 ofert. Komisja konkursowa, w celu dywersyfikacji dostaw odpadów i tym samym zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości dostaw, zdecydowała, że w postępowaniu wybrane zostaną co najmniej 3 różne podmioty. Podjęto także decyzję o tym, że przynajmniej połowa rocznego wolumenu odpadów będzie pochodzić z gmin z województwa podkarpackiego – mówią przedstawiciele PGE Energia Ciepła.

Według informacji PGE, decyzja o ogłoszeniu postępowania była wynikiem wejścia w życie 6 września 2019 roku Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku „o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw”. Ustawa znosi tzw. regionalizację (status regionalnej instalacji do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez uchylenie art. 9l. Celem nowelizacji ustawy jest zwiększenie konkurencyjności na rynku odpadów i zapewnienie gminom możliwości ich przekazywania do instalacji położonych na obszarze całego kraju.

Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) należy do PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie.

Instalacja jest nowoczesnym i ekologicznym obiektem technologicznym służącym zagospodarowaniu odpadów komunalnych oraz pozostałości po sortowaniu odpadów z selektywnej zbiórki, pozwalającym na odzyskiwanie, w procesie termicznego przekształcania, energii zawartej w odpadach. Instalacja zapewnia bezpieczeństwo energetyczne Rzeszowa poprzez produkcję energii elektrycznej i ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Z wyprodukowanej energii i ciepła korzystają mieszkańcy i instytucje w Rzeszowie – informuje PGE Energia Ciepła.

Źródło: materiały nadesłane

14-12-2019

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

ktore-gminy-dostarcza-odpady-do-rzeszowskiej-spalarni-sa-umowy-2726-00r2kc