REKLAMA

KORONAWIRUS. Sąd Okręgowy w Rzeszowie odwołuje rozprawy!

RZESZÓW / PODKARPACIE. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli w sądach, Ministerstwo Sprawiedliwości rekomenduje, by od 13 do 31 marca 2020 roku zostały przesunięte terminy rozpraw w postępowaniach, które nie mają naglącego charakteru. Rekomendacja ograniczenia wokandy do spraw najbardziej pilnych jest wynikiem czwartkowej videokonferencji prezesów Sądów Apelacyjnych z udziałem wiceministrów sprawiedliwości Anny Dalkowskiej i Michała Wójcika.

045960_r2_940

Foto: ms.gov.pl

Zalecenie przesunięcia wokand wynika z konieczności podjęcia szczególnych środków ostrożności z powodu zagrożenia epidemią koronawirusa.  O podjęcie tego rodzaju kroków zwrócił się do resortu sprawiedliwości Główny Inspektor Sanitarny. W związku z sytuacją epidemiologiczną wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa, zalecił on rozważenie możliwości zmiany organizacji pracy sądów wszystkich szczebli  oraz reorganizację sposobu prowadzenia rozpraw sądowych, tak aby, o ile to możliwe, ograniczyć do niezbędnego minimum bezpośrednie służbowe kontakty pracowników  wymiaru sprawiedliwości z innymi osobami (np. podsądnymi, świadkami, rzeczoznawcami).

Podczas videokonferencji przychylono się do tych zaleceń. Konkretne decyzje, co do możliwości odłożenia terminów rozpraw należą jednak wyłącznie do sędziów i prezesów sądów, zgodnie z zasadą niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

W związku z okresowym ograniczeniem rozpoznania spraw Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do Prezesów Sądów Apelacyjnych i Okręgowych listę spraw pilnych, które rekomenduje do rozpoznania w trybie niecierpiącym zwłoki oraz wyłączenie ich z zarządzeń dotyczących odwoływania rozpraw i posiedzeń z udziałem stron.

Co ważne, w zależności od potrzeby i pilności, prezesi sądów mogą podejmować decyzje w zakresie innych spraw wymagających rozpoznania. Ministerstwo Sprawiedliwości zwróciło się do wszystkich sądów powszechnych w Polsce o zamieszczenie informacji o kategoriach pilnych spraw na ich stronie internetowej.

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie Rafał Puchalski wydał zarządzenie, w którym ogłosił odwołanie rozpraw sądowych do 3 kwietnia br. Wyjątkami są sprawy związane z pozbawieniem wolności, wnioskami o zabezpieczenie i odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, prowadzone na podstawie konwencji haskiej z 1980 roku, a także sprawy, co do których ustawa wymaga ich rozpozniania i wykonania w ciągu 72 godzin.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie wprowadził kontrolę osób wchodzących poprzez zdalny pomiar temperatury ciała. Kontrola jest prowadzona przez pracowników ochrony sądu, którzy mogą odmówić wstępu osobom, u których stwierdzono temperaturę ciała 37,5 stopnia Celciusza i więcej.

Na żądanie osoby, której odmówiono wstępu do budynku, wydaje się zaświadczenie z pieczęcią sądu, stanowiącą podstawę usprawiedliwienia nieobecności lub spóźnienia w złożeniu pisma.

Sędziowie, ich asystenci oraz kuratorzy zostali poinformowani o rozważeniu wykorzystania urlopów. Prezes Sądu Okręgowego posiada również upoważnienie do wprowadzenia dodatkowych ograniczeń, które obniżą kontakt z osobami zarażonymi koronawirusem. Zarządzenie jest ważne do odwołania.

Prokurator Okręgowy w Rzeszowie Łukasz Harpuła zawiesił przyjmowanie interesantów w budynkach podległych mu prokuratur. Sprawy pilne będą rozpatrzane po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, faksowym, bądź mailowym.

Rzeszowski Prokurator Okręgowy zobowiązał prokuratorów i asystentów prokuratorów do ograniczenia do niezbędnego minimum wykonywania czynności procesowych z udziałem stron. Każdą osobę wchodzącą do obiektów Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i podległych jej prokuratur rejonowych nie będącą pracownikiem, zobowiązuje się do podporządkowania się poleceniom o charakterze sanitarno-porządkowym wydawanym na bieżąco przez upoważnionych pracowników.

Każda osoba, która uzyskała zezwolenie na wejście do budynków lub pomieszczeń w obiektach Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i podległych prokuratur rejonowych, podlega wylegitymowaniu, a jej dane podlegają wpisowi do karty wejścia, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Każde wejście wymaga pisemnego potwierdzenia przez pracownika przyjmującego stronę. Odmowa poddania się wylegitymowaniu lub brak ważnego dokumentu tożsamości wyklucza możliwość uzyskania zezwolenia na wejście.

We wszystkich sądach, placówkach penitencjarnych i prokuraturach w kraju stosowane są procedury profilaktyki, w tym wzmożonej higieny, ograniczania kontaktów z osobami, które wracają z zagranicy z rejonów zagrożeń, ochrony zdrowia osób pracujących, osadzonych i interesantów.

Prowadzone są  przesłuchania świadków za pomocą video, ograniczany jest udział publiczności w rozprawach, stosuje się telepracę. W budynkach sądów dostępne są płyny odkażające, zalecane jest sprawdzanie temperatury interesantów. Ograniczanie kontaktów i odpowiedzialne informowanie o kręgu zagrożenia, jest bardzo ważnym sposobem przeciwdziałania epidemii, wdrażanym we wszystkich placówkach resortu sprawiedliwości.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości / mat. nadesłane, Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie, Sąd Okręgowy w Rzeszowie

13-03-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

koronawirus-sad-okregowy-w-rzeszowie-odwoluje-rozprawy-3549-00r2kc