REKLAMA

Konrad Fijołek podsumował „Kontrakty dla rzeszowskich osiedli” (VIDEO, FOTO)

RZESZÓW / PODKARPACIE. W poniedziałek odbyła się konferencja prasowa Konrada Fijołka zatytułowana: „Konkrety dla Mieszkańców Miasta Rzeszowa”. Kandydat podsumował na niej „Kontrakty dla rzeszowskich osiedli”, czyli propozycje ulepszeń i spraw do załatwienia dla mieszkańców każdego z rzeszowskich osiedli.

 BGP210607KFk-01

To jest efekt naszej, waszej, wspólnej, wszystkich rzeszowian, wielomiesięcznej, ciężkiej pracy. Efekt także pewnego doświadczenia w rzeszowskim samorządzie, które mam, jako jedyny. Odwiedziliśmy wszystkie osiedla, rozmawiając przy sklepach, na spotkaniach z radami osiedli, na spotkaniach z państwem. Za te wszystkie gesty przyjaźni, wsparcia bardzo serdecznie dziękuję. Ale też, szczególnie dzisiaj, dziękuję za te wszystkie rzeczy, które państwo zgłaszaliście, które należy w naszym mieście w najbliższym czasie wykonać – mówił Konrad Fijołek, kandydat na urząd prezydenta Rzeszowa

 

Podczas konferencji zaprezentowano 33 budowlane tablice informacyjne, które jeszcze w poniedziałek po południu mają być wbite na 33 rzeszowskich osiedlach, w konkretnych miejscach.

BGP210607KFk-07

 

Inwestycje i problemy zgłoszone do realizacji w “Kontraktach” Konrada Fijołka dla rzeszowskich osiedli:

Osiedle Baranówka IV

 • Budowa parku kieszonkowego
 • Wybieg dla psów, teren obok Przyrwy do ul. Brydaka
 • Nowe miejsca parkingowe wzdłuż ul. Obrońców Poczty Gdańskiej
 • Modernizacja łącznika między ulicami Tarnowską i ul. Prymasa 1000-lecia
 • Rozpoczęcie przygotowań projektowych obwodnicy północnej wzdłuż torów

Osiedle Miłocin – św. Huberta

 • Modernizacja przejazdu kolejowego łączącego ul. Borową z ul. Warszawską
 • Modernizacja ulicy Myśliwskiej
 • Plac zabaw dla dzieci oraz Dom Kultury
 • Budowa chodnika wzdłuż ul. Bażantowej i ul. Łowieckiej

Osiedle Słocina

 • Budowa łącznika św. Rocha – Wieniawskiego
 • Budowa drogi ul. Na Jaworzu
 • Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Słociny
 • Budowa ronda przy zbiegu ulic Paderewskiego i ul. Witolda
 • Modernizacja Parku im. W. Szafera wraz z rozbudową alejek i oświetlenia

Osiedle Krakowska – Południe

 • Remont wjazdu i wyjazdu z ul. Solarza w Al. Witosa
 • Remont nawierzchni ul. Pleśniarowicza (od 37 lat nie było remontu)
 • Nasadzenia drzew w parku – brak zacienionych miejsc i zacienionych ławek
 • Utworzenie osiedlowego Klubu Seniora
 • Parking przy ul. Lewakowskiego, chodnik przy ul. Rataja

Osiedle Króla Augusta

 • Wyznaczenie ostatecznego przebiegu wiaduktu łączącego ul. Wyspiańskiego z ul. Hoffmanową
 • Utworzenie żłobka i Domu Kultury
 • Powrót lodowiska na ul. Wyspiańskiego
 • Zachowanie garaży na osiedlu

Osiedle Miłocin

 • Budowa ul. Parkowej i modernizacja ul. Migdałowej
 • Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej przy ZSA
 • Utworzenie Parku Leśnego Miłocin

Osiedle Kotuli

 • Urządzenie wybiegu dla psów.
 • Kontynuacja Urządzania parku przy ul. Błogosławionej Karoliny za Szkołą.
 • Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Dynowską.
 • Budowa chodnika przy ulicy Iwonickiej na odcinku od ul. Nowosądeckiej do ul. Pańskiej.
 • Ścieżki biegowe na osiedlu.

Osiedle Przybyszówka

 • Sygnalizacja świetlna na ul. Debickiej przy Szkole Podstawowej
 • Poszerzenie ul. Pańskiej
 • Dokończenie przebudowy ul. Ustrzyckiej na odcinku od ul. Dębickiej
 • Wykonanie przebudowy wraz z odwodnieniem ul. Dworskiej
 • MPK bus łączący z ul. Słoneczny Stok
 • Inwestycje w boiska sportowe

Osiedle Matysówka

 • Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
 • Remont ul. Matysowskiej wraz z chodnikami
 • Remont ul. Św. Walentego na łączniku os. Matysówka i os. Słocina
 • Remont ul. Wierchowej
 • Oświetlenie ulic
 • Komunikacja miejska busem od os. Zalesie przez os. Matysówka
 • Wypracowanie ostatecznej koncepcji stoku narciarskiego

Osiedle Staromieście

 • Dokończenie remontu ul. Skrajnej
 • Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3, która jest konieczna ze względu na rozrastające się osiedle
 • Brak dróg rowerowych w kierunku centrum
 • Budowa łąki kwietnej

Osiedle Drabinianka

 • Budowa kładki nad rzeką Strug
 • Budowa progów zwalniających na ul. Uroczej
 • Budowa kompleksu sportowego na osiedlu
 • Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż zalewu rzeszowskiego

Osiedle Zwięczyca

 • Zagospodarowanie pod cele sportowo-rekreacyjne Kaczernego
 • Rozwiązanie problemu wylewania potoku Paryja wzdłuż ul. Karkonowskiej
 • Rozbudowa, modernizacja osiedlowych ulic (chodnik, oświetlenie, odwodnienie)
 • Budowa chodnika wzdłuż ul. Jarowej

Osiedle Nowe Miasto

 • Uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów nad Wisłokiem
 • Stworzenie miejsc parkingowych dla mieszkańców
 • Zielona przestrzeń do spędzenia wolnego czasu
 • Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej miasta

Osiedle Paderewskiego

 • Wykonanie oświetlenia na placu zabaw przy ul. Ossolińskich
 • Remont generalny ul. Modrzejewskiej i ul. Struga
 • Utwardzenie wjazdu z ul. Ossolińskich na plac zabaw
 • Remont nawierzchni drogi przed blokiem Paderewskiego
 • Montaż monitoringu przy wjeździe z ul. Paderewskiego na ul. Ossolińskich i ul. Puszkina

Osiedle Zawiszy

 • Budowa chodnika i wykonanie oświetlenia przy ul Zawiszy Czarnego
 • Utworzenie miejsca sportowo – rekreacyjnego w zachodniej części osiedla
 • Modernizacja boiska sportowego przy ul. Rymanowskiej
 • Remont chodnika przy ul. Matuszczaka
 • Chodnik przy ul. Podgórskiej

Osiedle Pobitno

 • Zagospodarowanie Kopca Konfederatów Barskich
 • Wykonanie najazdowych miejsc parkingowych przy ul. Kurpiowskiej
 • Modernizacja fragmentu ul. Traugutta (tzw. schodki)
 • Wykonanie oświetlenia na ul. Modra, ul. Na Stoku, ul. Na Wzgórzu
 • Teren zielonej rekreacji w okolicach szkoły

Osiedle Kmity

 • Lokal dla Klubu Seniora
 • Parkingi najazdowe przy ul. Bohaterów
 • Remont nawierzchni dróg osiedlowych

Osiedle Bzianka

 • Dostępność placu zabaw przy szkole w godzinach popołudniowych
 • Utworzenie zielonego skweru rekreacyjnego dla Mieszkańców
 • Budowa domu kultury
 • Przyspieszenie rozbudowy ulicy Kalinowej

Osiedle Wilkowyja

 • Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego
 • Budowa remizy dla OSP
 • Modernizacja boiska przy ul. Mazowieckiej
 • Stworzenie bezpiecznego systemu dróg dojazdowych na północy osiedla

Osiedle 1000-lecia

 • Wykup Parku Jędrzejowiczów i jego rewitalizacja
 • Współpraca ze spółdzielnią̨ w sprawie rozszerzenia oferty Domu Kultury
 • Ścieżki rowerowe do centrum i nad Wisłok
 • Doposażenie placu zabaw przy ul. Podhorążych w urządzenia zabawowe dla dzieci i ruchowe dla mieszkańców 50+

Osiedle Andersa

 • Wyposażenie Parku Sybiraków w elementy rekreacyjne Street Workout
 • Rewitalizacja boiska dla dzieci i młodzieży w Parku Sybiraków
 • Remont parkingu przy ul. Broniewskiego 24

Osiedle Pułaskiego

 • Rewitalizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Unii Lubelskiej. Wymiana ławek, oświetlenie, nasadzenia
 • Utworzenie strefy wypoczynkowej dla mieszkańców bloków przy ulicy Pułaskiego.
 • Stworzenie miejsca do street workout
 • Włączenie w system monitoringu miejskiego parków Jedności Polonii z Macierzą i Solidarności

Osiedle Gen. Grota Roweckiego

 • Modernizacja infrastruktury osiedlowej
 • Dom dzienny seniora
 • Zabezpieczenie prawne istniejącej infrastruktury osiedlowej
 • Urozmaicenie oferty kulturalnej

Osiedle Dąbrowskiego

 • Dom kultury z ofertą dla seniorów
 • Parkingi i stojaki na rowery
 • Rewitalizacja ogródka jordanowskiego

Osiedle Piastów

 • Wykonanie miejsc postojowych w pasie drogowym, pomiędzy drzewami przy ul Dominikańskiej
 • Fontanna w Parku im. Inwalidów Wojennych
 • Budowa sali gimnastycznej i Domu Kultury

Osiedle Mieszka I

 • Budowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulicy Lwowskiej z Mieszka I
 • Rozbudowa szkoły Podstawowej nr 21
 • Miejsca parkingowe przy alei Krzyżanowskiego

Osiedle Biała

 • Budowa kładki na rzece Strug wraz budową ciągu pieszo – rowerowego ulicą Doliny Strugu
 • Poszerzenie ul. Makuszyńskiego, ul. Miłosza czy ul. Gościnnej
 • Budowa boiska piłkarskiego

Osiedle Zalesie

 • Modernizacja i budowa ścieżek, oświetlenie Parku w Zalesiu przy ul. Wieniawskiego
 • Budowa bocznej ulicy od ul. Kiepury
 • Budowa drogi i oświetlenia od ul. Zelwerowicza do ul. Spacerowej
 • Budowa ścieżki rowerowej wdłuż ul. Robotniczej
 • Parking obok Domu Kultury i Szkoły

Osiedle Budziwój

 • Chodniki i modernizacja ul. Herbowej, ul. Miejskiej, ul. Senatorskiej
 • Oświetlenie na ul. Porąbki i ul. Podleśnej
 • Budowa żłobka i przedszkola
 • Rozbudowa Szkoły Podstawowej
 • Modernizacja stadionu Grunwald

Osiedle Staroniwa

 • Budowa placu zabaw przy ulicy Potokowej
 • Budowa drogi do ul. Przemysłowej
 • Przebudowa ul. Staroniwskiej
 • Remont stołówki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4

Osiedle Śródmieście

 • Interaktywny, wielofunkcyjny plac zabaw
 • Nowe Centrum Rzeszowa – deptaki z wysoką zielenią, woonerfy, skwery

Osiedle Załęże

 • Budowa chodników i oświetlenia przy ul. Załęskiej, ul. Floriana i ul. Potockiego
 • Budowa przystanków przy ul. Potockiego
 • Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla Mieszkańców.

 

Osiedle Pogwizdów Nowy

 • Budowa ul. Chmajówka i remont ul. Pogwizdowskiej
 • Oświetlenie drogowe na ul. Wójcika, ul. Łąkowa, ul. Pogwizdowska
 • Zielony teren sportowo-rekreacyjny dla mieszkańców
 • Montaż progów zwalniających w okolicy szkoły
 • Kosze na śmieci przy chodnikach
 • Oznakowanie poziome ul. Myśliwskiej.

Źródło, foto: Sztab Konrada Fijołka

Video: Rzeszów24.pl

07-06-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)