REKLAMA

Konferencja naukowa „8 maja 1954 roku. Polska perspektywa”

RZESZÓW / PODKARPACIE. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową zatytułowaną „8 maja 1945 roku. Polska perspektywa”, która odbędzie się w dniach 1–2 października 2020 roku na Zamku w Krasiczynie.

IPNN

II wojna światowa w Europie zakończyła się  8 maja 1945 roku. Jakie perspektywy niosła ta
sytuacja dla Polski i jej obywateli?

Wiedza o kulisach ówczesnej gry mocarstw w sprawie polskiej jest już stosunkowo duża. Rzeczpospolita stawała się przedmiotem a nie podmiotem międzynarodowej polityki.

Wydaje się natomiast, że w odniesieniu do sytuacji wewnętrznej nadal istnieją obszary badawcze w niewielkim stopniu rozpoznane. Jakie nadzieje i obawy dotyczące przyszłości państwa i narodu towarzyszyły głównym siłom politycznym? Czy wyrażane opinie i oceny były podzielane przez społeczeństwo? Więcej było pesymizmu, czy optymizmu?

Intencją organizatorów konferencji jest również ukazanie mniej znanych zagadnień z zakresu wojskowości, życia gospodarczego oraz problemów nurtujących małe, lokalne społeczności. Obecna w debacie publicznej kwestia strat wojennych Polski skłania również do podniesienia tego zagadnienia, zarówno w skali kraju, jak i w ujęciu regionalnym.

PROGRAM KONFERENCJI

1 października 2020 r.
10.00 – rozpoczęcie konferencji

8 maja
10.20 – dr hab. Waldemar Grabowski (IPN Warszawa), Polskie Państwo Podziemne a 8 maja
1945 r.
10.40 – dr Paweł Fornal (OIPN Rzeszów), Zakończenie II wojny światowej w raportach
kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Rzeszowie
11.00 – przerwa kawowa
„Wojna po wojnie”. Terror
11.30 – prof. dr hab. Mirosław Golon (UMK/OIPN Gdańsk),  Obława Pomorska NKWD
(styczeń-kwiecień 1945 r.). Zapomniana sowiecka zbrodnia na polskich mieszkańcach
Pomorza w ostatnim roku wojny
11.50 – dr Bogusław Tracz (OIPN Katowice),  Wyzwoliciel czy okupant? Armia Czerwona na
Górnym Śląsku w 1945 r.
12.10 – dr Dariusz Iwaneczko (OIPN Rzeszów),  Obozy NKWD na ziemiach polskich w latach
1944-1945
12.30 – dr Diana Maksimiuk (OIPN Białystok),  Wydział Sądownictwa Wojennego a koniec II
wojny światowej
12.50 – dr hab. Krzysztof Sychowicz (OIPN Białystok), Wyzwolenie bez wloności – region
łomżyński w maju i czerwcu 1945 r.
13.10 – przerwa (obiadowa)

Nastroje – nadzieje, obawy, perspektywy
15.00 – dr Maciej Motas (Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna
Województwa Mazowieckiego),  Środowiska narodowe wobec powojennej rzeczywistości lat
1945-1946
15.20 – Damian Gołdyn (UAM Poznań),  Postawy osadników Ziem Zachodnich i Północnych
wobec końca II wojny światowej

15.40 – dr Stefan Pastuszewski (Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych w Bydgoszczy), Od euforii
przez zwątpienie do pesymizmu… Pierwsze lata po II wojnie światowej w Bydgoszczy
16.00 – dr Sebastian Drabik (Trzebinia),  Rola struktur PPR w propagandzie „wyzwolenia”
przez Armię Czerwoną na przykładzie woj. Krakowskiego
16.20 – dyskusja

2 października 2020 r.

Nastroje – perspektywy

9.30 – dr Renata Knyspel-Kopeć (Krosno Odrzańskie),  „Wszystko dla odbudowy i tylko dla
odbudowy”. Problematyka gospodarcza kraju na łamach „Dziennika Polskiego” w latach
1945-1946
9.50 – dr Mieczysław Kopeć (Krosno Odrzańskie),  Odbudowa polskiej gospodarki po II wojnie
światowej. Przemysł metalowy i kadry techniczne 1946 r. w świetle czasopisma branżowego
„Mechanik”
10.10 – przerwa kawowa

Straty
10.30 – Damian Marculewicz (Uniwersytet w Białymstoku, Szkoła Doktorska Nauk
Humanistycznych),  Problematyka badań nad stratami wojennymi ludności cywilnej okresu II
wojny światowej na przykładzie województwa białostockiego
10.50 – Jerzy Autuchiewicz (OIPN Białystok),  Bilans strat białostockiej inteligencji w II
wojnie światowej
11.10 – Paweł Glugla (Uniwersytet Rzeszowski),  Koniec wojny. Zagadnienia bilansu strat
wojennych lokalnej społeczności na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem
11.30 – Anna Owczarska-Ożóg (Rzeszów), Sytuacja mieszkańców wsi Racławówka w powiecie
rzeszowskim w latach 1944-1945
11.50 – dyskusja
12.30 – podsumowanie konferencji: zakończenie obrad

Źródło: IPN

Autor: Amelia Krupik

24-09-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

konferencja-naukowa-8-maja-1954-roku-polska-perspektywa-7550