Nauka jazdy AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne M. Ziemiańska-Głuszko

Szkolenia okresowe


 

Kierowcy zawodowi zobowiązani są realizować szkolenia okresowe do 60 roku życia co pięć lat. Po ukończeniu 60 roku życia co 2,5 lata. Szkolenie okresowe ma na celu odświeżenie nabytej wiedzy i jest przygotowane dla kierowców przedłużających uprawnienia do wykonywania zawodu kierowcy. Podczas szkolenia szczególny nacisk kładzie się na zakres czasu pracy kierowców, bezpieczne poruszanie się po drogach oraz przygotowanie stanowiska pracy w taki sposób, aby to bezpieczeństwo poprawiać.

Szkolenie obejmuje

– 35 godzin zajęć teoretycznych w formie e-learning.

Terminy

– czas trwania minimum 5 dni.
– szkolenie odbywa się w czasie dogodnym dla osoby szkolonej - elastyczne terminy.

Wymagane dokumenty

– orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
– orzeczenia psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
ww. badania muszą zostać wydane na podstwie ustawy o transporcie drogowym.

Zobacz również:


Lokalizacja: