Nauka jazdy AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, szkolenia okresowe, kwalifikacje wstępne M. Ziemiańska-Głuszko

Kurs prawa jazdy kat. A2 po A1


Kurs obejmuje

 • 10 godzin zegarowych (po 60 min.) jazd motocyklem Honda CB500F, takim samym jak w WORD Krosno,
 • praktyczny egzaminy wewnętrzny,
 • możliwość płatności w ratach w trakcie trwania kursu.

Wymagany wiek

 • 18 lat,
 • kurs nauki jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku,
 • posiadanie co najmniej 2 lata prawa jazdy kategorii A1
 Uprawnienia do kierowania
 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagane dokumenty

 • osoby niepełnoletnie – zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na przystąpienie do kursu,
 • PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) – dokument wydawany przez Wydział Komunikacji właściwy ze względu na miejsce stałego zameldowania kandydata na kierowcę, pod warunkiem przedłożenia
  – ważnego dokumentu tożsamości,
  – 1 zdjęcia 3,5 c, x 4,5 cm (aktualne, kolorowe, pozycja frontalna).

Galeria:


Zobacz również:


Lokalizacja: