REKLAMA

NA ŻYWO. Sesja w rzeszowskim magistracie. Porządek obrad (TRANSMISJA)

NA ŻYWO. Sesja w rzeszowskim magistracie. Porządek obrad (TRANSMISJA)

RZESZÓW / PODKARPACIE. XCI sesja Rady Miasta Rzeszowa, odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Proponowany porządek obrad:

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

2. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Rzeszowa na 2023 rok.

3. Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.

4. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.

5. Uchwała w sprawie nadania wyróżnienia Zasłużony dla Miasta Rzeszowa.

6. Uchwała w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej w Rzeszowie przy ulicy Ceramicznej.

7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek (BESTA Sp. z o. o.).

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek (Tajęcina).

9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej przy ul. Podkarpackiej w Rzeszowie, wraz z pozwoleniem na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży.

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres kolejnych 3 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

11. Uchwała w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

12. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do przygotowania i realizacji projektu pn. „Łączą nas pieśni i muzyka” w ramach Priorytetu 3 Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze – Programu INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027.

13. Uchwała w sprawie zmian w Statucie Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie.

14. Uchwała w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego wspieranego w mieszkanie wspomagane oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu.

15. Uchwała w sprawie przyjęcie programu osłonowego „Pomoc Gminy Miasto Rzeszów w zakresie dożywiania – posiłek dla dzieci i młodzieży na lata 2024-2028”.

16. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.

18. Uchwała w sprawie przekazania petycji (przedłużenie ul. Wyspiańskiego do Al. Witosa).

19. Uchwała w sprawie przekazania petycji (przyłącz do studni głębinowej – Osiedle Pogwizdów Nowy).

20. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

21. Wolne wnioski i sprawy różne.

LnjoaiHFU1

28-12-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)