REKLAMA

Jak walczyć z klęskami żywiołowymi? WSPiA wprowadza interaktywne narzędzia edukacyjne

RZESZÓW / PODKARPACIE. Jak walczyć z klęskami żywiołowymi, epidemią czy katastrofami komunikacyjnymi. Jakie decyzje podejmować, aby ratować życie i dobytek ludzi. Jak właściwie ocenić zagrożenia i kierować akcją ratunkową. Tego dzięki wykorzystaniu interaktywnych symulacyjnych gier decyzyjnych będą uczyć się studenci WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Uczelnia wdrożyła innowacyjny system komputerowy pozwalający nabierać doświadczenia praktycznego podczas studiów. 

high-water-392707_960_720

Foto: pexels.com / zdjęcie poglądowe

 

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa wychodząc naprzeciw potrzebom kształcenia praktycznego, wdrożyła innowacyjny system interaktywny symulacyjnych gier decyzyjnych.

Pozwoli to studentom ćwiczyć i trenować postępowanie w sytuacjach awaryjnych, kryzysowych, stanach klęsk żywiołowych, epidemicznych, katastrofach komunikacyjnych symulowanych za pomocą komputera.

To skuteczne narzędzie dydaktyczne umożliwia uczestnikom zajęć zdobycie praktycznych umiejętności koniecznych w późniejszej pracy zawodowej. Uczy m.in. podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach kryzysowych, lepszego rozumienie zagrożeń. Pozwala także na wypracowanie umiejętności właściwego zachowania się podczas wystąpienia zdarzenia – wyjaśnia Przemysław Pawlak, rzecznik prasowy WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.

5_2

 

Symulacyjne gry decyzyjne pokazują studentom m.in.: 

 • jak przeprowadzić właściwą ocenę sytuacji, która podczas katastrof i klęsk żywiołowych ulega ciągłym zmianom,
 • w jaki sposób podejmować trafne decyzje,
 • jak wykorzystywać dostępne siły i środki w optymalny sposób,
 • w jaki sposób postępować w granicach uprawnień wyznaczonych pełnioną funkcją,
 • jak przygotować się do podejmowania działania w celu rozwiązania problemu,
 • w jaki sposób komunikować się i współpracować w zespole.

Gry decyzyjne są bardzo skutecznym narzędziem dydaktycznym wyzwalającym emocje i dającym dużo satysfakcji, a najbardziej efektywne są przy nauczaniu umiejętności dochodzenia do punktu kulminacyjnego, jakim jest rozwiązanie danej sytuacji kryzysowej – dodaje Przemysław Pawlak.

 

W trakcie działania symulacyjnego pojawiają się zadania związane z: 

 • informowaniem mieszkańców,
 • organizowaniem sił i środków,
 • zapewnieniem wytrzymałości budowli hydrotechnicznych,
 • zapewnieniem przejezdności na autostradzie,
 • ochroną obiektów kluczowych,
 • zarządzaniem zrzutami ze zbiornika retencyjnego,
 • ewakuacją ludzi i zwierząt,
 • działalnością owadów i gryzoni,
 • wypłatą zasiłków celowych,
 • itd.

 

Celem uczestnika gry decyzyjnej jest minimalizacja ryzyka i strat powodowanych danym zdarzeniem. Gracz może korzystać z wszystkich dostępnych sił i środków, nie przekraczając uprawnień wynikających z pełnionej funkcji. Zdarzenie symulacyjne w grze angażuje wielu graczy równocześnie. Uczestnicy obserwują symulowaną dynamicznie zmieniającą się sytuację i w oparciu o swoją wiedzę koncentrują się na procesie podejmowania decyzji, ich analizie i ocenie ich skutków.

Decyzje podejmowane są na podstawie odpowiedzi na pytania pojawiające się podczas symulacji i mają bezpośredni wpływ na dalszy przebieg gry. Jakość podejmowanych decyzji, ich trafność i terminowość stanowi o sprawności i skuteczności organizacji, a tym samym zapewnia osiąganie założonych celów.

 

Zakres gry obejmuje zadania wielozespołowe, gdy dane zadanie rozwiązuje równolegle, lecz niezależnie od siebie kilka zespołów – studentów. Uzyskane wyniki służą wykładowcy do porównania jakości podejmowanych decyzji, a tym samym do oceny kwalifikacji uczestników gry.

Symulacja posiada zakres założeń wieloetapowych zmuszających studenta do rozwiązywania szeregu kolejnych sytuacji problemowych, zmieniających się w czasowym. Dzięki temu każda decyzja podejmowana jest w wyniku analizy sytuacji w powiązaniu z poprzednią decyzją.

 

Nowy system gier decyzyjnych w WSPiA umożliwia wizualizację eskalacji zdarzenia. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu np.: zmiennego poziomu rzeki, przerywania wałów przeciwpowodziowych, wyłączenia z gry zalanych terenów, obszarów zabudowanych, dróg, budynków, obiektów infrastruktury krytycznej z możliwością obserwacji przebiegu zdarzenia.

Interaktywne gry symulacyjne przynoszą wiele korzyści studentom. Pozwalają na praktyczne wdrożenie teorii w warunkach wolnych od ryzyka. Znacznie przyspieszają proces uczenia się w porównaniu z innymi metodami, a w literaturze problemu są wskazywane jako najbardziej efektywna metoda nauczania – podsumowuje rzecznik prasowy WSPiA.

 

Źródło: WSPiA / materiały prasowe

 

24-07-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)