REKLAMA

Inauguracja Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa w Krośnie

RZESZÓW, KROSNO / PODKARPACIE. Prawie 500 uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych z Krosna weźmie udział w wykładzie inaugurującym działalność Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. Akademia to projekt Wyższej Szkoły Prawa i Administracji mający na celu edukację, podnoszenie świadomości prawnej oraz w zakresie bezpieczeństwa i rozwijanie zainteresowań tą tematyką.

Akademia utworzona została we współpracy z Podkarpackim Kuratorem Oświaty pod Honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Wykład inauguracyjny odbędzie się w najbliższy czwartek 19 marca 2015 r. o godz. 12.00. Uczniowie spotkają się z wykładowcami Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w sali ArtKina przy ul. Bieszczadzkiej 1 w Krośnie.

Tematem spotkania będą „Prawne i procesowych aspekty zwalczania przestępczości”. Z uczniami szkół ponadgimnazjalnych spotkają się: prof. Czesław Kłak – Dyrektor Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa, dr Robert Bałdys – adiunkt w WSPiA, b. I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. Kryminalnych, b. Naczelnik Wydziału ds. Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej w CBŚ.

Prowadzący zajęcia wyjaśnią młodym ludziom zasady odpowiedzialności za czyny zabronione i omówią różne formy przestępczości, w tym popełnianej przez młodzież. Poruszony zostanie również temat zagrożeń związanych z użytkowaniem nowoczesnych technologii (telefonia komórkowa, Internet).

 Akademia
Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa przy WSPiA to element realizowanego przez Uczelnię programu „Bezpieczna przyszłość”. Do Akademii przystąpiło około 50 szkół ponadgimnazjalnych z 6 podkarpackich miasta: Dębicy, Jasła, Krosna, Łańcuta, Przemyśla i Rzeszowa. Podstawowym celem Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa jest edukacja prawna oraz podnoszenie świadomości prawnej i świadomości w zakresie bezpieczeństwa. Akademia ma także na celu kształtowanie praworządnych postaw w szkole i w życiu społecznym oraz rozwijanie zainteresowań prawem i problematyką bezpieczeństwa. Uczestnictwo w Akademii ma również pomóc w budowie zaufania i szacunku pomiędzy młodzieżą a organami państwa oraz formacjami i służbami zajmującymi się egzekwowaniem prawa i ochroną bezpieczeństwa. Zajęcia mają również kształtować postawy sprzyjające bezpiecznym zachowaniom w życiu społecznym.

Podczas spotkań w ramach Akademii uczniowie będą mogli poznać wiele aktualnych zagadnień. Tematy zajęć związane są m.in. z przestępczością (w tym cyberprzestępczością) i jej skutkami, zasadami odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia oraz problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W ramach zajęć uczniowie będą mogli poznać skutki spożywania alkoholu, posiadania i używania narkotyków oraz innych nielegalnych substancji w świetle prawa. Tematyka zajęć obejmie także zasady bezpieczeństwa w szkole, na ulicy, w podróży, w Internecie, zagrożeń związanych z użytkowaniem nowoczesnych technologii oraz problematykę praw autorskich. Słuchacze Akademii będą również uczestniczyć w symulowanych rozprawach sądowych, symulacji zbierania śladów na miejscu przestępstwa oraz w zajęciach praktycznych w oparciu o sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Laboratorium Kryminalistycznego WSPiA, m.in. walizy śledcze, walizy do zabezpieczania śladów daktyloskopijnych, wariograf (tzw. wykrywacz kłamstw).

Słuchacze Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa na zakończenie zajęć otrzymają specjalne dyplomy, potwierdzające uczestnictwo w Akademii. Zajęcia w ramach Akademii są bezpłatne.

logo MAP

 

materiał nadesłany

17-03-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

inauguracja-mlodziezowej-akademii-prawa-i-bezpieczenstwa-w-krosnie