REKLAMA

Ile i na co, czyli budżet Podkarpacia na 2017 rok (FILM)

PODKARPACIE. – To budżet rozwojowy, budżet realizowania założeń zgodnych ze strategią rozwoju województwa podkarpackiego – powiedział po zaprezentowaniu planu budżetu województwa podkarpackiego na 2017 rok marszałek Władysław Ortyl. Dziś podczas sesji sejmiku województwa zaprezentowano plany wydatków i dochodów na najbliższy rok.

1 mld 258 mln złotych – to kwota zaplanowanych dochodów województwa podkarpackiego w 2017 roku. 1 mld 319 mln złotych to z kolei kwota zaplanowana na przyszłoroczne wydatki województwa. Kilkugodzinna debata nad zapisami projektu budżetu województwa na 2017 rok zdominowała sesję sejmiku.

Aż 733 mln złotych zostało przewidzianych w budżecie na inwestycje. To 56 % wydatków zaplanowanych w projekcie budżetu.

Inwestycje podzielone zostały na swa obszary: inwestycji wieloletnich i jednoroczonych. Na inwestycje wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2030 w budżecie na 2017 rok zarząd województwa zaplanował kwotę 678,6 mln zł. Najważniejsze z nich to :realizacja 30 inwestycji drogowych na kwotę 351,2 mln zł, realizacja 10 inwestycji melioracyjnych na kwotę 66,3 mln zł, realizacja i utrzymanie projektów informatycznych na kwotę 105,8 mln zł oraz zakup i modernizacja pojazdów szynowych – 135,7 mln zł,a także dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WP – 9,7 mln zł.

Wśród inwestycji jednorocznych, na które przeznaczonych ma zostać 38,7 mln zł, znalazły się:  zakup akcji i udziałów Uzdrowisk: Rymanów SA i Horyniec Sp. z o.o. 8,6 mln zł, realizacja inwestycji drogowych – 11 mln zł (dotyczą rozbudowy dróg wojewódzkich, skrzyżowania, przebudowy mostów, budowy ronda, chodników i zatok, regulacji stanów prawnych gruntów oraz zakupu i montażu elementów bezpieczeństwa ruchu), zadania z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 6,2 mln zł, dotacje celowe dla gmin na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i dla powiatów na zakup sprzętu pomiarowego
i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 4,2 mln zł oraz wydatki inwestycyjne w zaplecze administracyjno-techniczne i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 5,9 mln zł.

W ramach wydatków majątkowych utworzona została rezerwa celowa w wysokości  15 mln zł na uzupełnienie wkładu własnego do projektów inwestycyjnych realizowanych przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wojewódzkie osoby prawne przy udziale środków zewnętrznych.

Wśród ważniejszych inwestycji wieloletnich, planowanych do realizacji już w 2017 roku znalazły się między innymi:

 • Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego na kwotę 183,5 mln zł , w tym 2017r. na kwotę – 126,5 mln zł,
 • Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) na kwotę 149 mln zł , w tym 2017r. na kwotę 100,3 mln zł,
 • Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988) na kwotę 145 mln zł , w tym 2017r. na kwotę 14,2 mln zł,
 • Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej na kwotę 86,8 mln zł , w tym 2017r. na kwotę 33,6 mln zł,
 • Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca na kwotę 82,4 mln zł , w tym 2017r. na kwotę 17 mln zł,
 • Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka na kwotę 80 mln zł , w tym 2017r. na kwotę 33 mln zł,
 • Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk Wisłoka na kwotę 52,6 mln zł , w tym 2017r. na kwotę 25,8 mln zł,
 • Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski Wisłoka na kwotę 50 mln zł , w tym 2017r. na kwotę 20 mln zł,
 • Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga Wisłoka na kwotę 42 mln zł, w tym 2017r. na kwotę 16 mln zł,
 • Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na kwotę 40 mln zł, w tym 2017r. na kwotę 18 mln zł.

W czasie sesji radni przyjęli stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczące planowanej reformy oświaty, w którym wyrażają swoje poparcie dla działań rządu w tym zakresie. Zostanie ono przekazane Prezydentowi RP, marszałkom sejmu i senatu, premierowi oraz ministrowi edukacji.

Podczas sesji radni zapoznali się także z raportem „Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2016” przygotowanym przez firmę PriceWaterhouseCoopers. Raport ukazuje sytuację ochrony zdrowia w Polsce, w odniesieniu do trzech obszarów: poprawy stanu zdrowia mieszkańców, efektywnej gospodarki finansowej oraz jakości konsumenckiej opieki zdrowotnej.

za: www.podkarpackie.pl

01-12-2016

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Poprzedni artykuł:
«
Następny artykuł:
»Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

ile-i-na-co-czyli-budzet-podkarpacia-na-2017-rok-film