REKLAMA

I Zjazd Pełnomocników Wojewodów ds. Rodzin. „Celem jest rodzina w centrum uwagi”

W siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbył się I Zjazd Pełnomocników Wojewodów ds. Rodzin. W spotkaniu wzięła udział m.in. wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Barbara Socha oraz przewodnicząca Rady Rodziny Dorota Bojemska. Odczytano również list od minister Marleny Maląg.

Affection, Beach, Rodzice, Dziecko, Rodzina, Dziewczyna

zdjęcie poglądowe

Marlena Maląg w liście do pełnomocników podkreśla, że resort rodziny „nie mógłby się obejść bez wsparcia praktyków, przedstawicieli świata nauki czy organizacji pozarządowych”. Dlatego właśnie powołana została w ubiegłym roku Rada Rodziny, będąca organem opiniodawczo-doradczym ministra rodziny.

„Wszechstronne wspieranie rodzin jest najważniejszym zadaniem, gdyż, jak uczył św. Jan Paweł II, rodzinę rozumiało się zawsze jako pierwszy i podstawowy wyraz natury społecznej człowieka. Dziś rozumie się ją zasadniczo w taki sam sposób” – napisała w liście minister Marlena Maląg.

Współpraca pełnomocników z samorządami
W trakcie spotkania wiceminister Socha zaznaczyła, że głównym celem piątkowej dyskusji jest zwiększenie zaangażowania pełnomocników we współpracę z samorządami i organizacjami pozarządowymi podejmującymi inicjatywy na rzecz rodziny.

– Chodzi o to, żeby ta aktywność mogła być jeszcze bardziej intensywna. Żebyśmy wspólnie wypracowali sposoby na to, jak pomóc państwu w tym, żeby wasza rola była nie tylko mocniejsza, ale też skuteczniejsza – mówiła wiceminister, która jest jednocześnie pełnomocnikiem rządu ds. polityki demograficznej. – Celem naszym jest rodzina w centrum uwagi, również w centrum uwagi władzy lokalnej, na poziomie województw i niżej, na poziomie gmin i powiatów – dodała.

Podczas spotkania zaprezentowano propozycję dotyczącą modelu współpracy pełnomocników wojewodów przy inicjowaniu i wdrażaniu lokalnych działań na rzecz rodzin. Pokazano również propozycję, w jaki sposób komunikować tematy związane z rodziną.

Zadania pełnomocników
Do zadań pełnomocnika wojewody ds. rodziny należy m.in. współpraca z właściwymi organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie spraw dotyczących spraw rodziny, inicjowanie i koordynacja działań w zakresie polityki prorodzinnej oraz działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin na terenie danego
województwa.

Pełnomocnicy opiniują i biorą udział w opracowywaniu projektów działań mających na celu poprawę warunków życia rodzin. Zadaniem pełnomocnika jest również propagowanie postaw służących wsparciu i promocji rodziny.

Uczestnicząc w Zjeździe Pełnomocników utwierdziłem się w przekonaniu, że wszelkie działania podejmowane na rzecz Rodzin są słuszne i zawsze potrzebne. Rodzina jest przecież narodowym dobrem wspólnym i dlatego wymaga troski, respektu i stałego wsparcia. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, a także wyznaczenia obszarów i kierunków wspólnego działania Pełnomocników ds. Rodzin w obrębie całego kraju. Promocja kultury prorodzinnej jest niezbędna, by w przestrzeni dialogu i dobrych relacji społecznych wzrastał autorytet każdej Rodziny – podkreślił pełnomocnik wojewody podkarpackiego ds. rodzin Rafał Czurpyk.

Źródło: Zespół Prasowy Wojewody

28-09-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)