REKLAMA

Handel zagraniczny w czasie COVID-19

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – czerwiec br. wyniosły w cenach bieżących 480,4 mld PLN w eksporcie oraz 458,4 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 22,0 mld PLN, w analogicznym okresie ub. roku wyniosło 1,3 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. spadł zarówno eksport, jak i import odpowiednio o 5,3% i o 9,4%.

Spadek obrotów w okresie styczeń – czerwiec br. związany był tak jak w poprzednim okresie m.in. z ograniczeniami na terenie Polski, związanymi z COVID-19. W danych za czerwiec, odnotowano spadek obrotów w imporcie o 8,6%, natomiast w eksporcie odnotowano już wzrost obrotów o 6,0% w stosunku do czerwca ub. roku. Dynamika z naszym głównym partnerem handlowym Niemcami w czerwcu w eksporcie wzrosła i wyniosła 109,7% i w imporcie obniżyła się w porównaniu z czerwcem ub. r., wyniosła 94,8%.

Obroty towarowe handlu zagranicznego wyrażone w dolarach USA i w euro

Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 120,4 mld USD, a import 115,1 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 9,9%, a w imporcie o 13,7%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 5,4 mld USD, w analogicznym okresie ub.r. wyniosło 0,3 mld USD. Eksport wyrażony w euro wyniósł 109,7 mld EUR, a import 104,8 mld EUR (spadek w eksporcie o 7,0%, a w imporcie o 11,0%). Dodatnie saldo wyniosło 4,9 mld EUR, w styczniu – czerwcu ub.r. 0,3 mld EUR.

Obroty towarowe ogółem i według grup krajów 

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,2% (w tym UE 73,3%), a w imporcie – 65,2% (w tym UE 55,1%), wobec odpowiednio 87,6% (w tym UE 74,8%) i 67,1% (w tym UE 57,0%) w styczniu – czerwcu 2019 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 6,0%, a w imporcie 6,7%, wobec odpowiednio 5,6% i 7,7% w analogicznym okresie ub.r.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 91,0 mld PLN (minus 22,8 mld USD, minus 20,8 mld EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 2,2 mld PLN (minus 0,6 mld USD, minus 0,6 mld EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 115,3 mld PLN (28,8 mld USD, 26,3 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 99,4 mld PLN (24,9 mld USD, 22,6 mld EUR).

Źródło: GUS

Autor: Amelia Krupik

19-08-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)