REKLAMA

GRANICA. Powracają odprawy samochodów w Korczowej i Medyce

GRANICA / PODKARPACIE. Od północy z 12 na 13 czerwca Polska otworzyła granice wewnętrzne. Na granicy z Ukrainą w dalszym ciągu zostają utrzymane obostrzenia sanitarne, a kontrole dokonywane są wyłącznie w Korczowej i w Medyce, gdzie od 16 czerwca poza ruchem pieszym wznowione zostają odprawy samochodów osobowych i ciężarowych.

14-181729

Foto: przejście graniczne w Medyce / BiOSG

Od 13 czerwca granicę wewnętrzną UE można przekraczać swobodnie w dowolnym miejscu, zarówno na kierunku do, jak i z Polski, ale planując podróż zagraniczną, należy uwzględnić obostrzenia obowiązujące w kraju sąsiednim (np. władze Słowacji utrzymały ograniczenia dotyczące wjazdu obywateli Polski).

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 15 czerwca 2020 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (DZ.U. z 2020 Poz. 1045), od 16 czerwca (godzina 00:00)  wznowione zostają całodobowe odprawy graniczne samochodów osobowych oraz ciężarowych na drogowym przejściu granicznym w Medyce (nie dotyczy ruchu autokarów oraz pociągów). Kontynuowane są odprawy ruchu pieszego. Kontrole dokonywane są również na przejściu granicznym w Korczowej (ruch osobowy oraz towarowy).

Na granicy zewnętrznej UE nadal realizowane są wytyczne dotyczące kontroli sanitarnej, a Straż Graniczna zbiera i rejestruje w bazie sanitarnej szczegółowe dane dotyczące miejsca pobytu osób kierowanych na kwarantannę.

13 czerwca zaktualizowano kategorie podróżnych, którzy mogą przekraczać granicę do Polski. Od tego dnia dodatkowo mogą wjechać także:

– Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu.

– Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu.

Źródło: BiOSG

16-06-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

granica-powracaja-odprawy-samochodow-w-korczowej-i-medyce-2556-00r2kc