REKLAMA

Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie

RZESZÓW / PODKARPACIE. 32 najlepszych uczniów z całej Polski w najbliższą środę 18 marca 2015 r. weźmie udział w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Olimpiadę po raz szósty organizuje Wyższa Szkoła Prawa i Administracji. Uczestnicy finału to uczniowie, którzy podczas II Etapu najlepiej poradzili sobie z testem składającym się z 50 pytań jednokrotnego wyboru oraz 6 pytań problemowych.

Nagrodą główną jest m.in. indeks WSPiA.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie organizowana jest już po raz szósty przez WSPiA Rzeszów-Przemyśl i Podkarpackiego Kuratora Oświaty pod patronatem Ministra Sprawiedliwości. Olimpiada jest dofinansowywana przez Ministra Edukacji Narodowej, jako olimpiada interdyscyplinarna.

Do finału przeszło 32 uczniów z całej Polski, którzy otrzymali najwięcej punktów podczas zorganizowanego 14 stycznia 2015 r. II Etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie. Wzięło w nim udział 670 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 16 województw. Ich zadaniem było rozwiązanie testu składającego się z 50 pytań jednokrotnego wyboru oraz 6 pytań problemowych do opisania. Na udzielenie odpowiedzi mieli 2 godziny.

Najlepiej z testem podczas II Etapu poradzili sobie uczniowie z województwa małopolskiego (17 uczniów). Z województwa podkarpackiego o zwycięstwo powalczą 3 osoby, a po dwie z dolnośląskiego i śląskiego. Pozostali uczestnicy zakwalifikowani do finału pochodzą z województwa pomorskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego.

Finał VI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie odbędzie się 18 marca 2015 r. w kampusie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. W czasie finału uczniowie o godzinie 10:00 zmierzą się z testem wielokrotnego wyboru. Dziesięciu najlepszych przejdzie do części ustnej. Od godziny 13:00 odpowiadać będą przed Komisją Centralną. W jej skład wchodzą profesorowie z wszystkich dziedzin prawa. Zwycięzcę poznamy około godziny 15:30.

Nagrody dla finalistów i laureatów
Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie daje uczniom szkół ponadgimnazjalnych możliwość zdobycia wiedzy, która przydaje się na egzaminie maturalnym. Ważne są też nagrody. Laureat I i II miejsca otrzymuje możliwość nieodpłatnego studiowania w Wyższej Szkole Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl i nieodpłatne zakwaterowanie w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim WSPiA. Zajęcie III, IV lub V miejsce pozwala na nieodpłatne studia w rzeszowskiej WSPiA. Jednocześnie udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie ułatwia jej finalistom oraz laureatom podjęcie studiów poza postępowaniem kwalifikacyjnym nie tylko w WSPiA w Rzeszowie, ale i na innych polskich uczelniach (m.in. Uniwersytecie Jagiellońskim czy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie).

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie organizowana przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Przez pięć lat do I Etapu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie przystąpiło prawie 15 tys. uczniów z całej Polski. W tym roku udział w Olimpiadzie zgłosiło ponad 3300 uczniów z ponad 300 szkół ponadgimnazjalnych z 16 województw. Sześć lat temu do pierwszej edycji Olimpiady, zgłosiło się ponad 800 uczniów. W drugiej było to już ok. 2500 uczniów, a w kolejnych liczba zgłoszonych uczestników przekraczała 3000 młodych ludzi z całej Polski.

Interdyscyplinarna Olimpiada organizowana przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl ma na celu szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy z zakresu problematyki dotyczącej m.in. państwa, prawa. Ma też podnosić świadomości prawną młodzieży, kształtować postawę praworządności i szacunku dla prawa. Uczniowie, którzy uczestniczą w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie muszą znać problematykę dotyczącą różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i ustrojowego. Tematyka Olimpiady obejmuje m.in. wiadomości z zakresu znajomości podstaw ustroju RP, zasad i procedur demokratycznych oraz zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych zachodzących zarówno w Polsce, jak i Europie i świecie.

Przygotowując się do Olimpiady uczestnicy powinni zwrócić też uwagę na znajomość instytucji życia publicznego m.in. działalność partii politycznych, instytucji rządowych, samorządów i organizacji pozarządowych. Ważną dziedziną, z którą zmierzą się uczestnicy Olimpiady, jest prawo oraz zasady funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości, a także tematyka „praw człowieka”.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Minister Sprawiedliwości. Olimpiada organizowana jest razem z Podkarpackim Kuratorium Oświaty. Merytoryczną opiekę nad przedsięwzięciem sprawuje Rada Programowa. W jej skład wchodzą m.in. Prof. Zbigniew Ćwiąkalski, wykładowca WSPiA (przewodniczący), Prof. Wiesław Skrzydło i Prof. Zbigniew Czarnik.

Plakat Olimpiada

materiał nadesłany

16-03-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

final-ogolnopolskiej-olimpiady-wiedzy-o-panstwie-i-prawie