REKLAMA

Dzisiaj XLIII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego

RZESZÓW / PODKARPACIE. XLIII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego odbędzie się w dniu 24 lutego 2014 roku, (poniedziałek) o godzinie 1100 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie. Zobacz porządek obrad.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu XLII sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2014.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych w roku budżetowym 2014.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonej w Jasionce gm. Trzebownisko.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2014 w województwie podkarpackim.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: “Wojewódzki Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii dla Województwa Podkarpackiego”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Wiśniowa.

10. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Wzdów.

11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji aglomeracji Bachórz.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Rokietnica.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Niwiska.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Krzywcza.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Pysznica.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Oleszyce.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Jasło.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zweryfikowania propozycji planu aglomeracji Wierzawice.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawicieli do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/865/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek oraz udzielenia pożyczki długoterminowej Specjalistycznemu Zespołowi Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2025.

23. Informacja dotycząca stanu wdrażania tzw. działań samorządowych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (stan na koniec 2013 roku).

24. Sprawozdanie roczne z realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 (za rok 2013).

25. Sprawozdanie Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z realizacji Planu Działania na lata 2012-2013 za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

26. Informacja dotycząca stanu wdrażania działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013″ w Województwie Podkarpackim (stan na koniec 2013 roku).

27. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 10 stycznia 2014 r. do 6 lutego 2014 r.

28. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na XLII sesji w dniu 27 stycznia 2014 r.

29. Interpelacje i zapytania radnych.

30. Wnioski i oświadczenia radnych.

31. Zamknięcie sesji.

24-02-2014

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

dzisiaj-xliii-sesja-sejmiku-wojewodztwa-podkarpackiego