REKLAMA

Dzisiaj pierwsze posiedzenie nowego Sejmu. W ławach zasiądzie także Piotr Uruski (FILM, NA ŻYWO)

Ślubowanie poselskie, złożenie dymisji rządu przez premier Ewę Kopacz, a także wybór marszałka i wicemarszałków Sejmu to główne punkty pierwszego posiedzenia Sejmu VIII kadencji. Inauguracyjna sesja plenarna rozpocznie się w czwartek, 12 listopada o godz. 13.00. Weźmie w niej udział prezydent Andrzej Duda.

Na uroczystość otwarcia pierwszego posiedzenia zaproszono też m.in. byłych prezydentów, marszałków Sejmu ubiegłych kadencji, byłych premierów, korpus dyplomatyczny, przedstawicieli organów państwa powoływanych przez Sejm, a także reprezentantów władzy sądowniczej, kościołów i związków wyznaniowych.

Obrady otworzy marszałek-senior Kornel Morawiecki, powołany przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów. W myśl art. 2 regulaminu Sejmu marszałek-senior wyznaczy 5 tymczasowych sekretarzy Sejmu – dwóm z nich zostanie powierzone zadanie przeprowadzenia ślubowania poselskiego według roty ustalonej w Konstytucji.

Transmisja na żywo dostępna pod linkiem:
eSanok.pl

Zgodnie z art. 4 regulaminu Sejmu pod tymczasowym przewodnictwem marszałka-seniora posłowie rozstrzygną także, kto zasiądzie w fotelu marszałka Sejmu. Kandydata na tę funkcję zgłasza co najmniej 15 posłów, a Izba podejmuje decyzję bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

W myśl art. 5 regulaminu Sejmu Izba zdecyduje także w sprawie poselskiej uchwały dotyczącej liczby wicemarszałków Sejmu. Następnie posłowie będą głosować w sprawie poszczególnych kandydatur.

Ponadto, podczas pierwszego posiedzenia przedstawiciele pierwszej Izby parlamentu wybiorą członków Trybunału Stanu (art. 199 Konstytucji). W myśl art. 20 regulaminu Sejmu posłowie ustalą również składy osobowe stałych komisji sejmowych. Sejm wybierze też 20 sekretarzy spośród najmłodszych posłów, których rolą będzie m.in. wykonywanie zadań pomocniczych zleconych przez marszałka Sejmu w trakcie obrad plenarnych (art. 6 regulaminu Sejmu).

W Sejmie VIII kadencji zasiada 235 przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, 138 – Platformy Obywatelskiej, 42 – Kukiz’15, 28 – Nowoczesnej i 16 – Polskiego Stronnictwa Ludowego. W ławach sejmowych zajmie też miejsce jeden poseł reprezentujący mniejszość niemiecką.

Według danych Państwowej Komisji Wyborczej, 460 posłów zostało wybranych spośród przeszło 7,8 tys. kandydatów zgłoszonych na 387 listach przez 17 komitetów wyborczych. Zatem o jeden mandat poselski ubiegało się średnio 17 osób. Głosowanie zostało przeprowadzone w ponad 27,8 tys. obwodowych komisjach wyborczych.

Transmisja na żywo dostępna pod linkiem:
eSanok.pl

Archiwum Kroniki Sejmowej.view

foto: Archiwum Kroniki Sejmowej

źródło: sejm.gov.pl

12-11-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)