REKLAMA

DZIŚ: sesja sejmiku województwa. Publikujemy harmonogram.

RZESZÓW. Radni zajmą się m.in. Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz Podkarpackim Centrum Lekkiej Atletyki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów VII i VIII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer II/6/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Podkarpackiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2014 r.

6. Debata o funkcjonowaniu Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2015 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025.

9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Wadowice Górne oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Wadowice Górne.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Tarnobrzeg.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Lubaczowskiemu w roku 2015 pomocy finansowej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia etatów rezydenckich dla pielęgniarek i położnych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania problemu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń medycznych wykonywanych przez pielęgniarki i położne.

16. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego dofinansowania budowy Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).

18. Sprawozdanie roczne z realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu za rok 2014.

19. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego V kadencji w okresie od w okresie od 15 kwietnia 2015 r. do 14 maja 2015 r.

20. Informacja Zarządu Województwa Podkarpackiego o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na VII i VIII sesji w dniu 27 kwietnia 2015 r.

21. Interpelacje i zapytania radnych.

22. Wnioski i oświadczenia radnych

23. Zamknięcie sesji

25-05-2015

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

dzis-sesja-sejmiku-wojewodztwa-publikujemy-harmonogram