REKLAMA

Dodatkowe pieniądze, skrócony termin. Nowe przejście graniczne z Ukrainą! (VIDEO, ZDJĘCIA)

PRZEMYŚL / PODKARPACIE. W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej podpisano aneks do umowy na budowę przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice w województwie podkarpackim. Ma ono rozpocząć funkcjonowanie na początku 2024 roku. Skrócenie czasu realizacji inwestycji i zabezpieczenie na ten cel dodatkowych środków spowodowane jest sytuacją wojenną na Ukrainie i koniecznością udrożnienia oraz zwiększenia przepustowości istniejących przejść granicznych z Ukrainą. Zapraszamy do obejrzenia naszej RELACJI VIDEO oraz FOTORELACJI.

Aneks do umowy na realizację przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice podpisany!

W pierwszym kwartale przyszłego roku zacznie funkcjonować drogowe przejście graniczne w Malhowicach. Dziś w Przemyślu został podpisany aneks do umowy na realizację inwestycji.

Budowane przejście graniczne przeznaczone jest dla międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, środkami transportu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem ruchu pieszego. W jego obiektach odbywać się będzie wspólna polsko-ukraińska kontrola graniczna.

To dla nas ważny dzień dlatego, że funkcjonowanie przejść granicznych na podkarpackim odcinku granicy polsko-ukraińskiej jest bardzo istotne. Okres wojny, która trwa na Ukrainie od 24 lutego 2022 r. pokazał, jak niezwykle ważne jest to, aby granica państwa, granica polsko-ukraińska zachowała swoją przepustowość. Warunkiem tego jest oczywiście stworzenie odpowiedniej infrastruktury drogowej oraz budowanie nowych przejść granicznych. Przejście Malhowice – Niżankowice będzie stanowiło uzupełnienie infrastruktury drogowej dla przejścia, które funkcjonuje już od wielu lat dla Medyki. Dzięki aneksowaniu umowy, prace związane z realizacją inwestycji kluczowej zostaną przeprowadzone do końca bieżącego roku, natomiast wyposażenie oraz uruchomienie przejścia nastąpi w pierwszym kwartale 2024 r. Warto podkreślić, że infrastruktura nowego przejścia będzie tak rozwiązana, aby w jednym miejscu realizować wspólne odprawy służb polskich oraz ukraińskich tak, jak to się dzieje na istniejących przejściach w Krościenku i Budomierzu – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Wojewoda przypomniała, że porozumienie międzyrządowe o utworzeniu drogowego przejścia granicznego Malhowice – Niżankowice zostało zawarte w drodze wymiany not dyplomatycznych w 2012 r. W latach 2017-2018 opracowana została dokumentacja projektowa budowlana oraz wykonawcza.

Pod koniec 2019 r. Minister Finansów zapewnił o zabezpieczeniu środków na finansowanie zadania. W postępowaniu przetargowym ogłoszonym w grudniu 2020 roku na wykonawcę robót budowlanych wybrano firmę Strabag Sp. z o.o., z którą podpisano umowę 18 sierpnia 2021 roku. Koszt inwestycji opiewał na kwotę 98 273 232,51 zł, a czas jej realizacji miał wynieść 45 miesięcy.

WYSTĄPIENIA PODCZAS UROCZYSTEGO PODPISANIA ANEKSU

Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę DPG Malhowice odbyło się 3 września 2021 r. W uroczystości udział wzięli między innymi przedstawiciele rządu, władz samorządowych, służb mundurowych oraz wykonawcy.

W tym samym miesiącu został przekazany plac budowy umożliwiający realizację robót budowlanych, które rozpoczęto od prac geodezyjnych, wytyczających teren budowy, teren stanowisk archeologicznych oraz trasę budowy sieci wodociągowej. Wykonano tymczasowy przyłącz zasilania placu budowy, prace saperskie oraz odhumusowano teren przejścia.

Prace archeologiczne, z uwagi na znaczne poszerzanie stanowisk archeologicznych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków spowodowały wzrost wartości umowy do kwoty 100 895 346,51 zł. Przebadanych zostało 378,5 ara, z pierwotnie zakładanych 65 arów. Po zakończeniu prac archeologicznych, generalny wykonawca przystąpił do wykonywania prac budowlanych w pełnym zakresie frontu robót.

28 grudnia 2022 roku, decyzją Ministra Finansów, zwiększony został limit środków budżetowych, umożliwiający korektę harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i przyśpieszenie terminu jego realizacji oraz oddania przejścia do użytkowania. Spowodowane to jest sytuacją wojenną na Ukrainie i związaną z tym koniecznością udrożnienia oraz zwiększenia przepustowości istniejących przejść granicznych z Ukrainą.

Dla południowej części województwa podkarpackiego, zwłaszcza dla powiatów przygranicznych to ważna infrastruktura, która pozwala też na większy rozwój gospodarczy tych terenów – podkreślił poseł na Sejm RP Tadeusz Chrzan.

Do podziękowań dla osób zaangażowanych w realizację inwestycji dołączył wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, który zaznaczył, że budowa nowego przejścia granicznego jest ważna także w kontekście tworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju gospodarczego regionu.

foto: 0-16 Red., 17-20 PUW Rzeszów

informacja prasowa: PUW Rzeszów


grafika poglądowa, tło: PUW Rzeszów, osoby: Red.


16-01-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:

Udostępnij

Napisz komentarz przez Facebook


lub zaloguj się aby dodać komentarz


Pokaż więcej komentarzy (0)